Școala Nr. 2 din Focșani va fi modernizată
2018-10-25 11:05:27

Școala Nr. 2 din Focșani va fi modernizată

Școala Nr. 2 din Focșani va fi modernizată

 

Marți, 23 octombrie 2018, la sediul Primăriei Municipiului Focşani, a fost semnat Contractul de finanţare pentru proiectul: Creştere eficienţă energetică pentru imobilul corp şcoală, inclusiv lucrări anexe, pentru Școala Gimnazială - "Ion Basgan" din Municipiul Focşani.
Finanţarea este acordată prin Programul Operaţional Regional, componenta POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, axa prioritară „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon", operaţiunea „Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari".
Bugetul total al proiectului este de 6.333.298,22 lei, finanţarea prin POR fiind de 6,089,745.30 lei, iar contribuţia proprie totală de 243.552,92 lei.
Termenul prevăzut de finalizare a proiectului este 30 octombrie 2019.
Proiectul se ȋnscrie ȋn seria iniţiativelor noastre de ȋmbunătăţire a calităţii vieţii urbane prin aplicarea unor măsuri de creştere a eficienţei energetice, atât la nivelul clădirilor rezidenţiale, cât şi a celor publice, asigurând astfel implementarea Programului de Îmbunătăţire a eficienţei energetice aferent Municipiului Focşani.
Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice a clădirii Școlii Gimnaziale "Ion Basgan", prin aplicarea unor măsuri de creştere a eficienţei energetice ȋn vederea reducerii consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2, asigurând totodată ȋmbunătăţirea confortului, sănătăţii şi siguranţei elevilor şi personalului colegiului - beneficiari direcţi ai investiţiei.
Prin intervenţiile aduse la clădiri se urmăreşte o bună utilizare şi funcţionare a spaţiilor, ȋn vederea creşterii calităţii actului de ȋnvăţământ, precum economia de energie şi creşterea standardului de funcţionare a clădirilor.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Reducerea cheltuielilor cu ȋncălzirea pe perioada de iarnă;
- Reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă;
- Reducerea consumului de energie termică şi electrică a Scolii Gimnaziale „Ion Basgan" ;
- Creşterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie ȋn Focșani prin sporirea eficienţei energetice a clădirii Școlii Gimnaziale „Ion Basgan", la finalul implementării proiectului, proiectul reprezentând una dintre măsurile luate de către autorităţile locale ȋn vederea implementării Programului de Imbunătăţire a eficienţei energetice aferent oraşului, cu scopul de a contribui la ȋndeplinirea obiectivelor naţionale privind schimbările climatice şi energia sustenabilă;
- Îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior pentru angajaţii şi elevii Scolii Gimnaziale „Ion Basgan", la finalul proiectului;
- Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO2) cu un procent de minim 46%, ȋn urma investiţiilor realizate prin proiectul de faţă la unitatea școlară mai sus amintită.

 

PRIMAR
CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar