Raportul de activitate al Poliţiei Locale
2019-12-04 13:02:30

Raportul de activitate al Poliţiei Locale

În perioada 01-30.11.2019, Poliţia Locală a Municipiului Focșani a acționat cu precădere pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, asigurarea fluenței traficului, prevenirea și combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare, pe linia prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale privind activitățile de comerţ, protecţia mediului și pe linia disciplinei în construcții, conform legislaţiei în vigoare.
Pe lângă acţiunile de prevenire desfășurate în această lună, au fost aplicate un număr de 580 sancțiuni contravenționale în valoare de 122305 lei, după cum urmează:
-1) nerespectarea prevederilor H.G.1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a O.U.G.195/2002-circulația pe drumurile publice:
- oprire în zona de acțiune indicator "Oprirea interzisă" = 82 sancțiuni în valoare de 13630 lei;
- oprire neregulamentară pe trecerea pentru pietoni = 54 sancțiuni în valoare de 9280 lei;
- oprire neregulamentară pe trotuar = 37 sancțiuni în valoare de 5800 lei;
- oprire neregulamentară în stația destinată mijloacelor de transport în comun = 9 sancțiuni în valoare de 1160 lei;
- oprire neregulamentară în intersecție = 23 sancțiuni în valoare de 3840 lei;
- staţionare neregulamentară = 98 sancțiuni în valoare de 37265 lei;
- circulație pe interzis = 23 sancțiuni în valoare de 3480 lei;
2) nerespectarea prevederilor H.C.L.160/2017 -privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al mun. Focșani;
- staționare neregulamenatară în parcare fără a deține abonament = 120 sancțiuni în valoare de 17900 lei;
- expunere la vânzare a unui vehicul în alte locuri decât cele special amenajate = o sancțiune cu avertisment;
3) nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
- refuz de legitimare sau de a se prezenta la sediul poliției locale = 13 sancțiuni în valoare de 2600 lei;
- consum de băuturi alcoolice în alte locuri decât cele prevăzute de lege = 5 sancțiuni în valoare de 300 lei;
- tulburarea ordinii și liniștii publice după ora 22 prin producerea de zgomote cu un utilaj = o sancțiune în valoare de 1000 lei
- tulburarea ordinii și liniștii publice prin producerea de zgomote cu un aparat muzical la intensitate mare = o sancțiune în valoare de 200lei;
4) nerespectarea prevederilor H.C.L.25/2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice și ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani;
- pătrundere şi staţionare cu autoturismul pe spaţiul verde = 23 sancțiuni în valoare de 2550 lei;
- a aruncat mucuri de ţigară/coji de seminţe în alte locuri decât în coşurile de gunoi stradale = 34 sancțiuni în valoare de 2450 lei;
- însușirea deșeurilor din pubele = 1 sancțiuni în valoare de 200lei;
- nu a menținut curățenia pe trotuarul din fața locuinței = 2 sancțiuni în valoare de 500 lei;
5) nerespectarea prevederilor Legii 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
- a fost surprins în timp ce fuma în curtea unei instituții de învățămînt = 16 sancțiuni în valoare de 750 lei;
6) nerespectarea prevederilor HCL16/2008 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Focșani;
- nu deține contract prestări servicii de salubritate menajeră = o sancțiune cu avertisment;
- a depozitat deșeuri pe domeniul public = o sancțiune în valoare de 100 lei;
- nu a menținut curățenia pe spațiul verde destinat blocului = o sancțiune în valoare de 100 lei;
7) nerespectarea prevederilor O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
- funcționarea punctului de lucru fără a avea afișat la loc vizibil orarul de funcționare = nu au fost aplicate sancțiuni;
- funcționarea punctului de lucru fără autorizație de funcționare valabilă eliberată de Primăria Municipiului Focșani = 2 sancțiuni în valoare de 1000 lei;
8) nerespectarea prevederilor Legii nr.50/1991R privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
- executarea de lucrări de construire fără a deţine autorizaţie = 8 sancțiuni în valoare de 15000 lei;
9)nerespectarea altor prevederi legale aflate în competența poliției locale:
- 24 sancțiuni în valoare de 3200 lei.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar