Proiect Etică şi integritate ȋn administraţia publică locală a Municipiului Focşani
2021-12-28 00:00:00

Proiect Etică şi integritate ȋn administraţia publică locală a Municipiului Focşani

Proiect: Etică şi integritate ȋn administraţia publică locală a Municipiului Focşani

 

Finanţare: Programul Operaţional Capacitate Administrativă – CP15/2021 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Data semnării Contractului de finanţare: 12.10.2021

Perioada de implementare: 16 luni

Valoare: 414.870 lei

Contribuţie proprie: 8,297.40 lei

 

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea şi consolidarea capacităţii administrative a Municipiului Focşani prin eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei în administraţia publică locală, promovarea eticii şi integrităţii pentru îmbunătăţirea performanţelor în activitate, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi aleşilor locali.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Creşterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei şi a indicatorilor de evaluare.

2. Creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei la nivelul personalului din administraţia publică locală cât şi în rândul cetăţenilor.

3. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi a aleşilor locali cu privire la  măsurile anticorupţie.

 

Proiectul are ȋn vedere atât crearea cadrului instituţional, implementarea unui sistem de management specializat, instruirea personalului cât şi informarea intensivă a cetăţenilor, lupta cu mentalităţile ȋnvechite.

Grupul ţintă al proiectului este format din 50 de persoane, personal cu funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul Primariei Municipiului Focşani şi aleşi locali, care beneficiază de sprijin pentru implementarea şi certificarea ISO 37001 si pentru identificarea, evaluarea, analizarea şi monitorizarea riscurilor si vulnerabilităţilor de corupţie sau a incidentelor de integritate.

 

Activităţi principale:

  1. Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie.

  2. Implementarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016.

  3. Certificarea sistemului de management anti-mita ȋn conformitate cu standardul ISO 37001.

  4. Realizarea unui studiu privind percepţia în rândul cetăţenilor şi a personalului din cadrul administraţiei publice privind aspecte legate de corupţie.

  5. Derularea unei campanii de conştientizare şi educaţie în rândul cetăţenilor în ceea ce priveşte corupţia.

  6. Activităţi de formare profesională – combaterea corupţiei, etică şi integritate.

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect