Plan de masuri stabilit pentru suspicionarea evolutiei Pestei Porcine Africane
2020-02-14 13:50:35

Plan de masuri stabilit pentru suspicionarea evolutiei Pestei Porcine Africane

Plan de masuri stabilit pentru suspicionarea evolutiei Pestei Porcine Africane

 

 

 

In data de 13.02.2020, s-a suspicionat evolutia Pestei Porcine Africane intr-o exploatatie nonprofesionala din.Focsani.
Masuri care se vor aplica in focarul de boala :

1) Plasarea sub supraveghere sanitar-veterinara a exploatatiei.
Raspunde: DSVSA Vrancea;
Proprietarul exploatatiei.
Termen : Imediat.

2) La intrarea/iesirea din exploatatie se amplaseaza dezinfectorul pietonal;
Raspunde: Unitatea Locala de Sprijin;
DSVSA Vrancea.
Termen : Imediat.
3) Convocarea comisiei de evaluare pentru stabilirea valorii suinelor din focar.
Raspunde : Institutia prefectului;
DSVSA Vrancea,
Termen : Imediat
4) Uciderea tuturor suinelor din focar.
Raspunde : DSVSA Vrancea;
Primarul orasului Focsani;
ULS;
Proprietarul exploatatiei.
Termen: Imediat.
5) Neutralizarea cadavrelor prin incinerare La SC Servicii Neutralizari SRL - Homocea .
Orice substanta sau deseu, susceptibile de a fi contaminate, vor fi neutralizate prin incinerare. Echipamentul de protectie, in special cel utilizat pentru operatiunile de ucidere, va fi distrus, conform precizarilor facute de medicul oficial ( incinerare).
Raspunde : Primarul orasului Focsani;
ULS;
DSVSA Vrancea;
Termen: Imediat
6) Efectuarea anchetei epidemiologice;
Raspunde: DSVSA Vrancea;
Termen : 3 (trei ) zile
7) Efectuarea curateniei mecanice, a spalarii, dezinfectiei si deratizarii ( DDD ).
Gunoiul de grajd , purinul si asternutul vor fi depozitate intr- un loc special amenajat, pe o perioada de timp stabilita de medicul veterinar oficial. Aceasta platforma de gunoi va fi dezinfectata si acoperita cu o folie din plastic ( se va construi conform prevederilor din manualul operational, pentru PPA, editia IV, 2019 );
Raspunde: Proprietarul exploatatiei;
Unitatea Locala de Sprijin ;
DSVSA Vrancea;
Termen : Imediat.
8) Limitarea accesului persoanelor sau vehiculelelor , in / din exploatatie .
Raspunde: Proprietarul exploatatiei.
Termen : Permanent.
9) Se vor identifica imediat toate caile de acces al vehiculelor ,in / din localitatea Focsani. Aceasta situatie va fi pusa la dispozitia DSVSA Vrancea.
Raspunde: Primarul orasului Focsani;
Unitatea Locala de Sprijin ;
Termen : Imediat.

Masuri care se vor aplica in zona de protective
Zona de protectie ( teritoriul pe o raza de 3 km in jurul focarului ) cuprinde localitatea: Focsani, Vîlcele; Efectuarea catagrafiei tuturor exploatatiilor. Exploatatiile care detin suine, vor fi vizitate de un medic veterinar oficial, in termen de 7 zile de la declararea focarului de PPA, in vederea efectuarii unui examen clinic al porcilor si a unui control al registrului si al marcilor de identificarea a porcilor;
Raspunde: Unitatea Locala de Sprijin ;
DSVSA Vrancea;
Termen: 7 ( sapte ) zile;

a) Circulatia si transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzand, daca este necesar, drumurile de deservire a exploatatiilor, sunt interzise, cu exceptia aprobarii de catre DSVSA Vrancea in cazul autorizarii circulatiei prevazute in Directiva consiliului 60/2002 , la ert.10, litera (f).
Aceasta interdictie nu trebuie sa se aplice la tranzitul de porci pe cale rutiera sau feroviara, fara descarcare sau oprire .
De asemenea, se poate acorda o derogare pentru porcii livrati catre sacrificare , care provin din afara zonei de protectie si se indreapta spre un abator situat in respectiva zona in vederea unei sacrificari imediate .
Porcii nu pot parasi exploatatiiile in care sunt crescuti, pana la stingerea focarului de pesta porcina africana si ridicarea masurilor de restrictii .

Circulatia si transportul oricărui alt animal domestic pe drumurile publice sau private, excluzand, daca este necesar, drumurile de deservire a exploatatiilor, fără aprobarea de catre DSVSA Vrancea, sunt interzise.
Este interzis proprietarilor de exploatații să introducă sau să scoată orice alta specie de animal domestic in/din exploatatii, fara autorizarea DSVSA Vrancea.
Este interzisă comercializarea porcinelor vii, a carnii, produselor din carne si a subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU), a furajelor precum si a altor specii de animale, fara avizul DSVSA Vrancea.
Este interzisă proprietarilor scoaterea de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne de porc si orice alte produse si subproduse care contin carne de porc, fara avizul DSVSA Vrancea.
Se vor efectua controale in trafic.
Raspunde: DSVSA Vrancea;
IPJ Vrancea;
Unitatea Locala de Sprijin ;
Proprietarii exploatatiilor;
Termen: Permanent;
b) Camioanele si celelalte vehicule si echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate ( precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, tulbureala etc.) sunt curatate, dezinfectate daca este necesar, dezinsectizate si tratate cat se poate de repede dupa contaminare.
Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate parasi zona fara a fi curatat si dezinfectat, apoi inspectat si reautorizat pentru transport de catre autoritatea competenta.
Raspunde: Proprietarii exploatatiilor;
Unitatea Locala de Sprijin ;
Termen: Permanent;
c) Toti porcii morti sau bolnavi dintr-o exploatatie trebuie imediat declarati medicului veterinar si DSVSA Vrancea , care procedeaza la investigatiile corespunzatoare in conformitate cu procedurile stabilite in manualul de diagnostic;
Raspunde: Proprietarii exploatatiilor;
Termen: Permanent;
d) Orice persoana care intra sau iese din exploatatiile de porcine trebuie sa respecte masurile de igiena adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului Pestei Porcine Africane;
Raspunde: Proprietarii exploatatiilor;
Termen: Permanent;
e) Sacrificarea porcilor se poate efectua doar in prezenta medicului veterinar pentru efectuarea examenului ante si post mortem.
Raspunde: Proprietarii exploatatiilor;
Termen: Permanent;
f) Se interzice organizarea de targuri de animale, balciuri , expozitii, circ sau orice alta forma de aglomerare a animalelor;
Raspunde: Unitatea Locala de Sprijin ;
Termen: Permanent;
g) Afisarea de panouri de avertizare in vederea limitarii circulatiei in focar.Informarea populatiei ( prin afisare in locuri vizibile ), privind evolutia Pestei Porcine Africane si a masurilor ce se intreprind ;
Raspunde: Unitatea Locala de Sprijin ;
DSVSA Vrancea;
Termen: Imediat;
h) Completarea stocurilor de materiale si echipamente necesare interventiei;
Raspunde: Unitatea Locala de Sprijin ;
Termen: Imediat;
Aplicarea masurilor in zona de protectie se mentine cel putin pana cand:
(a) Operatiunile de curatare, dezinfectie si daca este necesar de dezinsectie ,
a exploatatiei infectate sunt terminate;
(b) Porcii prezenti in toate exploatatiile au fost supusi unor examene clinice si de laborator efectuate in conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezenta a virusului pestei porcine africane .
Examenele prevazute la litera (b) nu se pot practica inainte de trecerea a 45 de zile de la terminarea operatiunilor preliminare de curatare , de dezinfectie si daca este necesar , de dezinsectie a exploatatiei infectate.
Raspunde: DSVSA Vrancea;
Masuri care se vor aplica in zona de supraveghere
Zona de supraveghere ( teritoriu pe o raza de 7 km in jurul zonei de protectie ) cuprinde localitatileMircestii Vechi, Balta Ratei, Petresti, Vanatori, Mircestii Noi, Mândresti - Munteni, Mândresti - Moldova, Rastoaca, Milcovul, Cerdac, Golesti, Slobozia Ciorasti, Golestii de Sus, Cârligele, Bontesti, Câmpineanca, Pietroasa, Dalhauti, Râmniceanca,Vârtescoiu, Olteni, Unirea, Garoafa ( inclusiv Precistanu), Faurei. In zona de supraveghere sunt amplasate urmatoarele exploatatii comerciale de suine : S.C. Premium Porc SRL , S.c. Consinterfin SRL, S.C. Celesiv Impex Srl.
Trebuie sa se efectueze un recensamant al tuturor exploatatiilor cu porcine;
Raspunde: DSVSA Vrancea;
Unitatea Locala de Sprijin ;
Termen: 7 ( sapte ) zile;
a) Circulatia si transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzand, daca este necesar, drumurile de deservire a exploatatiilor, sunt interzise, cu exceptia aprobarii de catre DSVSA Vrancea in cazul autorizarii circulatiei prevazute in Directiva consiliului 60/2002 , la ert.10, litera (f).
Aceasta interdictie nu trebuie sa se aplice la tranzitul de porci pe cale rutiera sau feroviara, fara descarcare sau oprire .
Porcii nu pot parasi exploatatiiile in care sunt crescuti, pana la stingerea focarului de pesta porcina africana si ridicarea masurilor de restrictii .
Circulatia si transportul oricărui alt animal domestic pe drumurile publice sau private, excluzand, daca este necesar, drumurile de deservire a exploatatiilor, fără aprobarea de catre DSVSA Vrancea, sunt interzise.
Este interzis proprietarilor de exploatații să introducă sau să scoată orice alta specie de animal domestic in/din exploatatii, fara autorizarea DSVSA Vrancea.
Este interzisă comercializarea porcinelor vii, a carnii, produselor din carne si a subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU), a furajelor precum si a altor specii de animale, fara avizul DSVSA Vrancea.
Este interzisă proprietarilor scoaterea de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne de porc si orice alte produse si subproduse care contin carne de porc, fara avizul DSVSA Vrancea.
Se vor efectua controale in trafic.
Raspunde: DSVSA Vrancea;
IPJ Vrancea;
Unitatea Locala de Sprijin ;
Proprietarii exploatatiilor;
Termen: Permanent;
b) Camioanele si celelalte vehicule si echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor material susceptibile de a fi contaminate ( precum carcasele ,furajele,gunoiul de grajd, tulbureala etc. ) sunt curatate ,dezinfectate , daca este necesar dezinsectizate si tratate cat mai repede dupa contaminare ( in conformitate cu prevederile art.12 din Directiva UE 60/2002 ).
Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate parasi zona fara a fi curatat si dezinfectat;
Raspunde: Unitatea Locala de Sprijin;
Proprietarii exploatatiilor;
Termen: Permanent;
c) Toti porcii morti sau bolnavi dintr-o exploatatie trebuie de indata sa fie declarati medicului veterinar oficial, care procedeaza la investigatiile corespunzatoare in conformitate cu procedurile stabilite in manualul de diagnostic;
Raspunde: Proprietarii exploatatiilor;
Termen: Permanent;
d) Se interzice sacrificarea porcilor fara avizul medicului veterinar oficial ( sacrificarea se poate face doar in prezenta medicului veterinar pentru efectuarea examenului ante si post mortem);
Raspunde: Proprietarii exploatatiilor;
Termen: Permanent;
e) Orice persoana care intra sau iese din exploatatiile de porcine trebuie sa respecte masurile de igiena adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane ;
Raspunde: Proprietarii exploatatiilor;
Termen: Permanent;
f) Completarea stocurilor de materiale si echipamente necesare interventiei ;
Raspunde: Unitatea Locala de Sprijin;
Termen: Imediat
Aplicarea masurilor in zona de supraveghere se mentin cel putin pana cand :
(a) Operatiunile de curatare , de dezinfectie si ,daca este necesar, de dezinsectie a exploatatiei infectate sunt terminate;
(b) Porcii prezenti in toate exploatatiile au fost supusi unor examene clinice si de laborator efectuate in conformitate cu prevederile manualului de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezenta a virusului pestei porcine africane.
Examenele prevazute la litera (b) nu se pot practica inainte de trecerea a 40 de zile de la terminarea operatiunilor preliminare de curatare , de dezinfectie si, daca este necesar, de dezinsectie a exploatatiei infectate.
Raspunde: DSVSA Vrancea.
• In vederea descurajarii comertului ilicit cu porci vii sau animale din alte specii, carne si produse din carne ,furaje, se vor face controale in trafic pe intreg teritoriul judetului Vrancea.
Raspunde: IPJ Vrancea.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar