Municipiul Focșani demarează proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani
2019-08-01 11:52:17

Municipiul Focșani demarează proiectul ”Creșterea eficienței energetice  a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani


Municipiul Focșani demarează proiectul  „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani"

Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani", cod MySMIS 120028, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de Investiție 3.1: "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea A "Clădiri rezidențiale". Municipiul Focșani a încheiat în data de 11.03.2019 un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 4.932.338,18 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.860.422,65 lei (FEDR și de la bugetul de stat).
Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând, totodată, îmbunatățirea confortului, sănătății și siguranței locatarilor acestor blocuri, beneficiari direcți ai investiției, pentru următoarele componente:
• Str. Unirea Principatelor, Nr. 15 , Bl. 15(Componenta nr. 1)
• Bd. București, Nr. 9, Bl. A1, Sc.1,2,3 (Componenta nr. 2 )
• Bd. Unirii, Nr.37, Bl. 37 (Componenta nr. 4)
• Bd. Unirii, Nr.4, Bl. B3, Sc. 3 (Componenta nr. 5)
• Str. Revoluției, Nr.11, Bl. C3 (Componenta nr.6)
• Bd. Unirii, Nr. 46, Bl. 46, Sc. 1 (Componenta nr. 7)
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 OS 1: reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone /an CO2 cu un procent de 49,07%, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față, la blocurile de locuințe din Municipiul Focșani;
 OS 2: creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Municipiul Focșani prin sporirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, la finalul implementării proiectului;
 OS 3: reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) pentru blocurile de locuințe din Municipiul Focșani cu un procent de 46,94%;
 OS 4: reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din Municipiul Focșani prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu un procent de 61,59%;
 OS 5: reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din Municipiul Focșani prin realizarea investiției propuse în proiect, cu un procent de 50,13%.
Obiectivele specifice proiectului sunt în strânsă corelare cu obiectivul specific al Axei prioritare 3, Prioritatea de Investitii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.
Durata de implementare a proiectului este de 50 luni (01.12.2016 - 31.01.2021).
Pentru detalii suplimentare: Costin Cristina -Manager proiect. Tel.: 0237/236000, int: 201, email: costin@focsani.info

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar