În atenția persoanelor beneficiare a Programului POAD
2022-11-24 10:35:10

 


Conform OUG nr.84/2020, OUG nr.115/2020, respectiv OUG nr.133/2020 vă comunicăm faptul că, începând cu data 24.11.2022, va începe livrarea produselor alimentare - Tranșa 5 către persoanele beneficiare a Programului POAD.
Adresa de livrare a produselor alimentare este Municipiul Focșani, str. 1 Decembrie 1918, nr.32, în incinta Colegiului Tehnic ,,Arh. Ion Mincu" (Liceul nr. 4).
Distribuirea produselor se va efectua după următorul program:
- Luni - Joi, interval orar 09:30 -15:00, vineri - interval orar 09:30-13:30.
În vederea unei bune desfășurări a acțiunii de distribuire vă rugăm să respectați prevederile ART.4 al. (1)-(2)-(4) din OUG. nr.84/2020
(1) Pachetele de alimente se ridică personal de către destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (1) de la centrele de distribuire, stabilite de prefect prin ordin, la propunerea reprezentantului legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în parte, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate, sau se livrează la domiciliu, prin mijloacele stabilite de către prefect.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, prefectul sau reprezentantul acestuia asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată, cu sprijinul autorităţilor locale sau/şi al organizaţiilor neguvernamentale.
(3) Ridicarea personală a ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de pachete de alimente se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente de către destinatarii finali.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect