În atenția agenților economici din Municipiul Focșani
2021-12-27 14:08:35

Aducem la cunoștința agenților economici din Municipiul Focșani care desfășoară activități comerciale, alimentație publică și prestări de servicii că au obligația conform HCL nr.25/26.01.2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice precum și ale cetățenilor privind gospodărirea Municipiului Focșani, modificată prin HCL nr.114/30.04.2020, să respecte următoarele prevederi:


- Să efectueze și să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc, să îndepărteze gheața și zăpada de pe trotuarele din dreptul imobilelor și incintelor în care își desfășoară activitatea;


- Să nu împiedice personalul care execută lucrări de deszăpezire și curațenie a străzilor și să elibereze carosabilul în cazul căderilor de zăpadă la solicitarea autorităților locale .
Nerespectarea sau neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin prezenta hotărâre atrage răspunderea contravențională și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect