Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 30 martie 2021, ora 11,00, ședință desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.
2021-03-29 15:19:08

DISPOZIȚIA NR. 428
din 29 martie 2021
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 30 martie 2021

 

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 30 martie 2021, ora 11,00, ședință desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 30 martie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 Proiectul de hotărâre înscris în Anexa la dispoziție a fost avizat de către Comisia de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 30 martie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 428/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

 

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 30 martie 2021, ora 11,00 ședință desfășurată cu participare
on-line, prin aplicația Zoom

 

 


SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10 ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publcie Focșani a unor imobile aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani în vederea exploatării și întreținerii acestora;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 

 

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 

 

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Respect