Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 4 august 2020, orele 11,00 ședință ședință online, prin aplicația Zoom.
2020-07-31 14:45:55

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 4 august 2020, orele 11,00 ședință ședință online, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 august 2020 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-2 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 august 2020.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

Proiectul ordinii de zi
a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 4 august 2020, orele 11,00 ședință ce se va desfășura
online, prin aplicația Zoom

 


1. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 50281 din 09.06.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru construire Palat Justiție" - ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Lupeni nr. 7, nr. cad. 63680, 63681, pe terenul în suprafață de 11338,0 mp.;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 12783 din 10.02.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare și aprobare PUZ pentru construire locuințe colective D+P+4E cu spații comerciale la parter" -Focșani, strada Revoluției, T. 85, P. 438, nr. cad. 64431, pe terenul în suprafață de 1076,0 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Respect