Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în ședință extraordinară, pentru data de 11 decembrie 2019
2019-12-06 17:01:01

DISPOZIŢIA Nr. 2194, din 6 decembrie 2019
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 11 decembrie 2019

 

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUNE:

 

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 11 decembrie 2019, orele 17,00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 11 decembrie 2019 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-3, 7-9 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 4-6 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de urbanism și agricultură.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 11 decembrie 2019.

Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

 


Anexa la Dispoziția nr. 2194/2019


Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 11 decembrie 2019, orele 17,00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Document strategic integrat privind măsurile de creștere a eficienței energetice pentru sistemul de iluminat public din municipiul Focșani", având ca obiect modernizarea, extinderea și eficiența energetică a sistemului de iluminat public în municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 212/2019 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans" să exercite și să realizeze competențele Consiliului local al municipiului Focșani referitoare la punerea la dispoziție a bunurilor aferente serviciului de transport public local în municipiul Focșani;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 85534 din 09.09.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ construire ansamblu de clădiri cu funcțiuni comerciale" - Focșani, intravilan, str. Bârsei nr. 15, nr. cad. 52234, pe terenurile în suprafață de 19382,0 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 85432 din 09.09.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+6E și împrejmuire - elaborare PUZ" - Focșani, intravilan, str. Odobești nr. 55, nr. cad. 52790, pe terenurile în suprafață de 6850,0 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Cărților funciare nr. 54673-C1-U19, nr. 54673-C1-U2 și nr. 546-C1-U9 ale imobilelor cu destinația de locuințe individuale, situate în Focșani, str. Aleea Parc nr. 13, bloc nr. 13 (fostă str. Aleea Parc nr. 9, bl. 67, tronson 13);
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2019;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

Secretarul general al Municipiului Focșani, Eduard Marian Corhană

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar