Comunicat privind inițierea unor proiecte de acte normative
2022-12-09 16:28:50

 

 

Comunicat privind inițierea următoarelor proiecte de acte normative:

- proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 516/2016 privind aprobarea încadrării pe zone a imobilelor situate în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

- proiect de hotărâre privind indexarea, la nivelul Municipiului Focșani, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflației 5,1%;

- proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile,

- impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2023;

- proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind utilizarea piațetelor, parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi amenajate, terenurilor de sport și spațiilor de joacă pentru copii aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani

Proiectele de acte normative, împreună cu documentațiile aferentă pot fi consultate:

• pe pagina de internet a instituției la www.focsani.info – secțiunea Transparență decizională și Secțiunea Monitorul Oficial Local,

• la sediul Primăriei municipiului Focșani, bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

• proiectele de acte normative se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 19.12.2022

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primarie@focsani.info

- prin poștă, pe adresa Primăria municipiului Focșani, bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, județul Vrancea

- la sediul instituției, la Registratura generală, la adresa bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, de luni până joi între orele 08,00-16,00, vineri între orele 08,00-14,00.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării de întâlniri în care să se dezbată public proiectele de acte normative, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 16.12.2022.

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

InfoConsDeșeuri electrice

Calendar

RespectConect