Anunț proiect de act normativ
2021-05-25 15:04:33

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi proiectul de act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 48614/13.05.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru construire cabinet stomatologic și locuință serviciu P+2E" - Focșani, strada Mitropolit Varlaam nr. 52, număr cadastral 61872, pe terenul în suprafață măsurată de 216 mp.
Proiectul de act normativ este afișat din data de 25 mai 2021 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.
În perioada 28.05-11.06.2021 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 - serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact - Cristina Dăscălescu sau pe adresa de e-mail a Primăriei municipiului Focșani: primarie@focsani.info.

 

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect