Anunț privind proiecte de act normativ
2018-10-29 16:03:51

Anunț privind proiecte de act normativ

ANUNŢ

 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele proiecte de act normativ:
• proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 89799 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare de PUZ pentru atragerea în intravilan a terenului în suprafață de 5.100,0 mp pentru construire depozit de mobilă și împrejmuire" - ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan-DN 23, T. 74, P. 384, Mândrești, nr. cad. 60594, pe terenurile în suprafață de 5.100,0 mp;
• proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale și aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport public local de persoane prin curse speciale;
• proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;
• proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din municipiul Focșani.
Proiectele de act normativ sunt afişate din data de 29.10.2018 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.
În perioada 01.11-14.11.2018 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 - serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact - Cristina Dăscălescu.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar