Anunț privind inițierea unui proiect de act normativ
2023-03-29 16:22:11

 


Anunț privind inițierea proiectului de act normativ privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 2752/10.01.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ și construire ansamblu de locuințe colective și funcțiuni conexe cu regim de înălțime P+5E+6R" municipiul Focșani, str. Cotești nr. 101, pe terenurile identificate cu numere cadastrale 70045, 70046, 70047, pe terenurile în suprafață de 7575 m2.
Proiectul de act normativ, împreună cu documentația aferentă poate fi consultat:
• pe pagina de internet a instituției la www.focsani.info - secțiunea Transparență decizională și Secțiunea Monitorul Oficial Local
• la sediul Primăriei municipiului Focșani, bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis
• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de act normativ supuse procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 14 aprilie 2023.
 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primarie@focsani.info
 prin poștă, pe adresa Primăria municipiului Focșani, bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, județul Vrancea
 la sediul instituției, la Registratura generală, la adresa bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, de luni până joi între orele 08,00-16,00, vineri între orele 08,00-14,00.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării de întâlniri în care să se dezbată public proiectele de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 5 mai 2023.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

InfoConsDeșeuri electrice

Calendar

RespectConect