ANUNȚ PUBLIC
2023-02-14 14:03:50

 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI titular al proiectului "Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii"-anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului (EIA) și fără
evaluare adecvată (EA), de către A.P.M. Vrancea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul sus-menționat, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Focșani, str. Calea Munteniei,nr. 57, jud. Vrancea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400, precum și la urmatoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentării/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității componente pentru protecția mediului.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

InfoConsDeșeuri electrice

Calendar

RespectConect