Şedinţa iulie 2017

 

CONVOCATOR

 

 

Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani

din 25.07.2017, ora 11,00, sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani

 

 

 

În  temeiul  prevederilor  Legii  nr.  62/2011,  republicată,  Legea  Dialogului

Social, Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă

 

 

CONVOACĂ

 

 

 

Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în şedinţa de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani, în data de 25.07.2017, ora 11,00, cu următoarea

 

 

 

ORDINE DE ZI

 

 

 

1.  Aprobarea  Minutei  şedinţei  Subcomisiei  de  Dialog  Social  la  nivelul

Municipiului Focşani din data de 28.06.2017.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  art.  1  din  H.C.L.  nr.

92/28.03.2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului precedent, cu modificările

ulterioare.

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  general  al

municipiului Focşani pe anul 2017

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 302/2006 privind aprobarea delegării dreptului de administrare  către  unităţile  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  din  municipiul Focşani asupra clădirilor şi terenurilor aferente ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Focşani, în care acestea funcţionează, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

5.  Proiect   de  hotărâre  privind   aprobarea  criteriilor  în   baza  cărora  se repartizează locuinţe sociale, precum şi actele necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă socială;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2017.

Iniţiatori: consilieri locali: Buzoi Dan, Ciocoeaş Laura, Dimitriu Ana- Maria, Dobre Alin, Drumea Alina, Filimon Ionuţ, Maria-Panaite Irina Anca,

Tănase Neculai

7.  Prezentarea  solicitării  domnului  Grosu  Ulise  înregistrată  la  Primăria

Municipiului Focşani cu nr. 38134/29.05.2017.

8. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă.

9. Diverse.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

PRIMARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI,

CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

InfoConsDeșeuri electrice

Calendar

RespectConect