Ședință octombrie 2019

Ședință octombrie 2019

CONVOCATOR

Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani
din 29.10.2019, ora 15,00, sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia" Focșani, din Piața Unirii nr. 3

În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului Social, Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă

CONVOACĂ

Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în şedinţa de lucru care va avea loc la sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia" Focșani, din Piața Unirii nr. 3, în data de 29.10.2019, ora 15,00, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Minutei şedinţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din data de 16.04.2019.
2. Proiect de hotărâre privind desfășurarea unui concurs public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din Municipiul Focșani.
3. Studiu de fundamentare pentru actualizarea și revizuirea Planului Urbanistic General al Municipiul Focșani.
4. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă
5. Diverse.

PREŞEDINTE,
PRIMARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

InfoConsDeșeuri electrice

Calendar

RespectConect