Ședința ianuarie 2018

CONVOCATOR

Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani
din 22.01.2018, ora 14,00, sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului Social, Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă

CONVOACĂ

Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în şedinţa de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani, în data de 22.01.2018, ora 14,00, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Modificarea componenţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în sensul completării cu reprezentanții Asociației Luptătorilor, Invalizilor, Răniților și Urmașii Eroi Martiri - Decembrie 1989, domnul Toader Adrian - membru și domnul Mîndroiu V. Constantin - supleant.
2. Aprobarea Minutei şedinţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din data de 19.12.2017.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 175/2016 pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă.
6. Diverse.

PREŞEDINTE,
PRIMARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

InfoConsDeșeuri electrice

Calendar

RespectConect