Dezbatere publica - 25 iulie 2019

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi organizarea unei dezbateri publice ce va avea loc la sediul Primăriei municipiului Focşani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Sala de consiliu, în data de 25 iulie 2019, la ora 16,00 privind următoarele proiecte de act normativ:
- proiect de hotărâre privind aprobarea normării numărului minim de locuri de parcare pentru construcțiile noi din municipiul Focșani;
- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 217/2016 privind stabilirea criteriilor și a punctajului în vederea acordării înlesnirilor la plată a obligațiilor datorate bugetului local de către persoane fizice;
- proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Teatrului Municipal „Mr. Ghe. Pastia" Focșani.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect