Dezbatere publică 19 decembrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi organizarea unei dezbateri publice ce va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Focşani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Sala de consiliu, în data de 19 decembrie 2017, la ora 13.00 privind următoarele proiecte de act normativ:
- proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2018 și
- proiect de hotărâre privind aprobarea "Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani".În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 10-12 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi organizarea în data de 19 decembrie 2017, ora 13,00 a unei dezbateri publice, privind proiectul de act normativ pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, dezbatere ce va avea loc la sediul Primăriei municipiului Focşani din b-dul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Sala de consiliu.

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect