Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocuparii unei funcţii contractuale vacantă de arhivar debutant la Compartiment administrație publică - Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, organizat în data de

Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocuparii unei funcţii contractuale vacantă de arhivar debutant la Compartiment administrație publică - Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, organizat în data de

Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocuparii unei funcţii contractuale vacantă de arhivar debutant la Compartiment administrație publică - Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, organizat în data de
22 ianuarie 2018, ora 10.00 - proba scrisă

 

 

Nr. crt./ Nume si prenume candidat/ Funcţia contractuală vacantă pentru care s-a înscris la concurs/ Rezultatul selecţiei
1. Rusu Ionel arhivar debutant Admis
2. Sandu Gabriel arhivar debutant Admis
3. Popa Daniela arhivar debutant Admis
4. Miron Florentin arhivar debutant Admis
5. Stan Aurelia arhivar debutant Admis- cu mențiunea, că va completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
6. Nițu Adrian arhivar debutant Admis- cu mențiunea, că va completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
7. Ion Claudia Elena arhivar debutant Admis
8. Moldoveanu Carmen arhivar debutant Admis
9. Chirilă Georgeta Mariana arhivar debutant Admis- cu mențiunea, că va completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
10. Radu Andreea Nicoleta arhivar debutant Admis
11. Son Daniela arhivar debutant Admis
12. Zaharia Gabriel arhivar debutant Admis
13. Stanciu Emilia arhivar debutant Admis- cu mențiunea, că va completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
14. Țopâra Gabi arhivar debutant Admis
15. Voicu Daniela arhivar debutant Admis
16. Lazăr Mariana arhivar debutant Admis
17. Uluitu Cosmina arhivar debutant Admis
18. Dublea Mihaela arhivar debutant Admis
19. Constantinescu Mihaela arhivar debutant Admis
20. Lazăr Ionica arhivar debutant Admis- cu mențiunea, că va completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
21. Țoca Valentina arhivar debutant Admis
22. Munteanu Cocuța arhivar debutant Admis
23. Ghioc Cristian arhivar debutant Admis- cu mențiunea, că va completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
24. Tănase Olga Florentina arhivar debutant Admis
25. Papuc Ionuț arhivar debutant Respins - nu îndeplinește condiția precizată în anunț ( nu a prezentat diploma de bacalaureat în original)


 Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 22 ianuarie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani.
 Candidații nemulțumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie până pe data 15 ianuarie 2018, ora 16.30, conform prevederilor art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, contestație care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Buică Diana Sorinela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani.
 Afişat astăzi, 12 ianuarie 2018, ora 14.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani şi pe pagina de internet - www.focsani.info.

MENȚIUNE: Comisia de concurs își rezervă dreptul ca în cazul în care nu prezintă cazierele judiciare în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului să respingă dosarele de concurs.

 

Tabel anexat.

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Dinu Lipatti