CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A UNEI FUNCŢII CONTRACTUALE VACANTE DE PSIHOLOG PRACTICANT

Direcţia de Asistenţă Socială Focșani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale vacante de psiholog practicant, nivel studii superioare, în cadrul Centrului Social Multifuncțional "Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice" din strada Fraternității nr. 11, Focșani.

Condiții de participare la concurs:
- Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Condiţii specifice:
- studii superioare universitare de licenţă în specialitatea psihologie;
- atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare practicant, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
- minimum un an vechime în psiholog stagiar.
- Concursul se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Cuza-Vodă, nr. 43, Focșani.
- Desfășurarea concursului:
- 13.01.2020, ora 10:00 - proba scrisă;
- data și ora interviului 16.01.2020, ora 09:00

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Direcția de Asistență Socială Focșani / Compartimentul resurse umane până în data de 31.12.2019, ora 13:00.
Relații suplimentare la Direcția de Asistență Socială Focșani / Compartimentul resurse umane, telefon 0337.101.055 - persoana de contact Bratu Laura Mihaela inspector principal.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect