COMUNICAT privind cererile pentru eliberarea cărților de identitate

COMUNICAT privind cererile pentru eliberarea cărților de identitate

 

COMUNICAT

 

 

          Ca urmare a unor probleme de ordin tehnic existente la nivelul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în 30 de zile de la data depunerii acestora.

          Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, se poate adresa directorului serviciului, sens în care va depine o cerere în acest scop.

          Deasemenea, readucem în atenția publicului faptul că, având în vedere evoluția situației existente la nivel național precum și măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-COV-2, în Monitor Oficial, Partea I, nr.396/15.05.2020 a fost publicată Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19 care, la art. 4 alin (5) reglementează că " valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări ".

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

GHIUȚĂ SĂNDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect