PROCES VERBAL, al sedintei ordinara a Consiliului Local din 29 iunie 2010...
2010-07-01 00:00:00

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L
Din 29 iunie 2010Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani absenteaza motivat, fiind in concediu de odihna, iar atributiile sale sunt preluate de d-nul Liviu Dan Pogorevici, director al Directiei administratie publica locala, din cadrul Primariei Municipiului Focsani. Stimati colegi si invitati in baza art. 68, alin (1) si in temeiul art. 39, alin. (1) si (3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare a fost emisa dispozitia d-lui Primar 1132/ 23.06.2010, privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara pentru astazi 29.06.2010. Constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 17 de consilieri din totalul de 21 de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. consilier Adrian Colin nu participa la sedinta ca urmare a cererii de demisie depusa incepand cu data de 17.06.2010.
D-na consilier Mioara Lazar nu participa la sedinta ca urmare a cererii de demisie depusa incepand cu data de 22.06.2010
Absenteaza motivat d-nii consilieri Paul Romeo Postelnicu si Neculai Tanase si saluta prezenta in sala a d-lui Alexe Felix, directorul cancelariei Institutiei Prefectului Vrancea.
La sedinta participa:
 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani;
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica;
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane;
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale;
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica;
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Mihalcea – jurist, serviciu fond locativ;
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii;
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare;
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism;
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte;
 d-na Mariana Gheorghe – sef serviciu autorizare agenti economici;
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-nul Ion Gheorghe – director Politia Comunitara Focsani;
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani;
 d-nul d-na Luminita Angheluta – director interimar Administratia Pietelor Focsani
 d-nul Mihai Ciobotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani;
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani;
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor;
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani;
La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.

Se supune votului procesul verbal al sedintei din 25.05.2010.
Nu sunt discutii si se aproba cu 17 voturi “pentru”.
Se supune votului procesul verbal al sedintei din 15.06.2010.
Nu sunt discutii si se aproba cu 17 voturi “pentru”.
Dl. Liviu Dan Pogorevici “ trebuie sa va fac cunoscut ca Partidul Democrat Liberal a facut o cerere inregistrata la nr. 30134 din 23.06.2010 si-i voi da citire cu permisiunea dumneavoastra: “Subscrisul Partidul Democrat Liberal – Organizatia Judeteana Vrancea, cu sediul in mun. Focsani, B-dul Independentei nr. 6, jud. Vrancea, reprezentat legal prin Deputat ing. Alin Silviu Trasculescu, in calitate de presedinte, avand in vedere demisiile domnilor consilieri municipali Adrian Colin si Mioara Lazar din cadrul Consiliului local Focsani, va rugam ca, in temeiul prevederilor art. 9, alin. (2), lit. “a” si alin. (3) din Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare, sa constatati incetarea de drept a mandatului de consilier local al sus-numitilor si, in consecinta, sa declarati locurile vacante. Pentru ocuparea locurilor ramase vacante in cadrul Consiliului local al municipiului Focsani, intrucat supleantii de pe pozitiile 12, 13 si 14 au renuntat, propunem validarea mandatelor de consilier local ale urmatorilor supleanti: d-na Lucica Chiper si dl. Ionel Preda. Mentionam ca supleantii propusi spre validare sunt membri ai PD-L Organizatia Judeteana Vrancea si intrunesc conditiile de eligibilitate prevazute de lege. Semneaza presedintele PD-L Vrancea Deputat Alin Silviu Trasculescu.” Eu am luat la cunostinta de aceasta solicitarea a PD-L, dar constat ca nu exista un proiect de hotarare vis-à-vis de solicitarea dumneavoastra si deasemenea nu intruneste conditiile art. 43 si 44 din Legea nr. 215 / 2001.”
Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Vasile Pintilie “buna ziua d-le Primar, d-nelor si d-nilor consilieri, stimatilor invitati, distinsi invitati ai mass-media. Ordinea de zi a sedintei de astazi contine un numar de 51 de puncte. Inainte de a supune la vot ordinea de zi a sedintei de astazi, avand in vedere ca astazi sarbatorim pe Sfintii Petru si Pavel, celor care poarta acest nume le doresc La Multi Ani cu sanatate si toate cele bune.”
Dl. consilier Danut Popoiu “d-le presedinte de sedinta v-as ruga sa-mi permiteti sa mai ridic inca o data problema proiectului de hotarare vizand validarea mandatelor colegilor de la PDL. Cu dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana am stat de vorba de mai bine de 10 zile pentru acest proiect, mi se pare suspecta plecarea dumnealui din aceasta sedinta si dl. Liviu Pogorevici, imi pare rau, dar se pare ca sunteti insarcinat la sedintele acestea cu cantec sa il reprezentati pe dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana. Eu nu inteleg de ce proiectul de hotarare nu a fost facut atata vreme cat hartiile au fost depuse din partea Partidului Democrat Liberal in termen si v-as ruga sa-mi raspundeti la aceasta intrebare.”
Dl. Liviu Dan Pogorevici “stimate d-le consilier Danut Popoiu, eu am anticipat cumva intrebarea dumneavoastra si din circuitul nostru electronic solicitarea dumneavoastra a venit dupa ce dispozitia d-lui Primar privind convocarea Consiliului local a fost trimisa spre publicare, spre comunicare. Va pot arata negru pe alb minutul, secunda, cand a fost trimisa. De ce nu s-a facut proiectului de hotarare, nu va pot raspunde.”
Dl. consilier Danut Popoiu „este greu sa-l intrebam pe dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana de ce nu s-a facut proiectul de hotarare. Este un proiect de hotarare care in mod normal nu avea nevoie sa treaca prin nici o comisie, fiind o chestiune absolut evidenta. Pleaca unii prin demisie, vin altii si sunt indeptatiti sa ia acest loc. Mie imi face impresia ca intentionat acest proiect de hotarare nu a fost facut, stiti ca astazi este vorba de a se vota acel proiect de hotarare in care 2 ha de la Petresti se transforma in 40 ha si voiam sa propun sa mai amanam o data poate se mai multiplica cu 20 si Consiliul Judetean pune mana pe 80 ha. Mie nu-mi convine aceasta situatie si in conditiile in care nu vor fi mandatati colegii mei de la PDL, va rugam sa ne permiteti sa parasim sala de sedinte. Deci dumneavoastra va rog sa hotarati daca sau nu intram cu un astfel proiect de hotarare in sedinta de astazi.”
Dl. Dan Liviu Pogorevici “eu v-am explicat punctul meu de vedere.”
Dl. consilier Bogdan Matisan “ca sa nu se inteleaga ca vorbim in afara legii, am sa va dau citire a unui articol de lege referitor la sedintele ordinare ale Consiliului local. Ordinea de zi a sedintelor se aproba de catre Consiliul local la propunerea celui care in conditiile art. 39 a cerut intrunirea Consiliului, suplimentarea ordinii de zi se face numai pentru probleme urgente care nu pot fi amante la sedinta urmatoare si numai cu votul majoritatii consilierilor prezenti. Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a Consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si de raportului comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 39,alin. (2) si (4), care se refera strict la sedintele extraordinare si de indata, deci nu este cazul. Ca atare atata timp cat nu avem un proiect de hotarare care sa aiba in spate aceste documente, nu stiu ce putem introduce pe ordinea de zi, deci practic noi nu avem de introdus pe ordinea de zi, nimic. Ordinea de zi a unei sedinte ordinare este compusa din proiecte de hotarare, care in urma dezbaterii din aceasta sala devin Hotarari ale Consiliului local, daca sunt votate.”
Dl. consilier Danut Popoiu “va rog sa-mi permiteti d-le consilier Bogdan Matisan, eu am inteles ceea ce mi-ati citit dumneavoastra, mi se pare o situatie suficient de urgenta validarea celor doi. Dumneavoastra o considerati neurgenta din motivele pe care le-am invocat mai devreme. Dar au mai fost sedinte ale Consiliului local in care s-au adus proiecte de hotarare care au fost supuse la vot, deci daca sunt introduse sau nu sunt introduse pe ordinea de zi. Intentionat se doreste o astfel de situatie pentru crearea a celor 2/3 necesare.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „nu contest urgenta, dar nu avem proiectul, nu avem ce sa introducem pe ordinea de zi stimate d-le consilier Danut Popoiu.”
Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „consider ca neintocmirea acestor proiecte, avand in vedere faptul ca noi am solicitat in termen introducerea lor pe ordinea de zi. Consideram ca nu exista un temei legal pentru neintocmirea lor si la astfel de sedinte de Consiliul local, care din punctul meu de vedere sunt niste mascarade, iar dl. consilier Bogdan Matisan nu considera urgent completarea Consiliului local si functionarea lui la capacitatea maxima, in conditiile acestea inseamna ca nu este nevoie de noi si consideram ca suntem in plus la aceasta sedinta si vom parasi sedinta. Nu participam la astfel de circ.”
Dl. Liviu Dan Pogorevici „ordinea de zi, dupa cum bine stiti, o aveti si la mapa, este semnata de dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana, eu venind din concediu luni, am gasit mapa deja facuta, eu nu mai puteam la acea ora sa introduc pe ordinea de zi un alt punct. Eu v-am explicat, cum ati spus dumneavoastra ca este in termen, nu, este dupa termen venita solicitarea, eu va pun la dispozitie si chiar va rog sa va uitati pe ea, momentul cand a intrat in Primarie, in circuitul electronic al Primariei, la asta fac vorbire si chiar v-am spus de la inceput si chiar va rog sa cititi.”
D-nii consilieri Danut Popoiu, Mugurel Cosmin Malureanu, Daniel Gongu si Cristinel Susu au parasit sala. Drept urmare in sala raman prezenti un numar de 13 consilieri.
Dl. presedinte de sedinta Vasile Pintilie „sa se consemneze in procesul verbal retragerea grupului PD-L.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „cred ca exista o eroare, sper sa fie de redactare la punctul 3 de pe ordinea de zi, se scrie modificarea Hotararii Consiliului Local, eu crd ca corect trebuie scris, proiect privind modificarea Hotararii Consiliului local. Aici discutam proiecte.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „in momentul in care am fi pusi in situatia sa votam o hotarare, se ajunge la un nonsens, scopul nostru aici este sa transformam proiectele in decizii, in hotarari.”
Dl. presedinte de sedinta Vasile Pintilie „cu alte cuvinte la punctul 3 vom spune proiect privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Focsani nr. 1/158/2008.”
Dl. Liviu Dan Pogorevici „asa cum a spus si d-nii consilieri trebuia trecut proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „o sa am rugamintea la dumneavoastra sa fiti de acord sa retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotarare de la punctul 47, proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primaria Municipiului Focsani si domnii Schmoll Ivan si Jenica, sunt initiator. Am avut astazi o discutie cu dansul, doreste sa vina sa prezinte domnilor consilieri in comisie toate actele de proprietate pe care le are, dupa care sa supunem acest proiect la vot.”

In continuare dl. Presedinte de sedinta Vasile Pintilie prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde:

1. proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Adrian Colin, inainte de expirarea duratei normale a acestuia;

2. proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei Mioara Lazar, inainte de expirarea duratei normale a acestuia;

3. modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.1/158/2008 pentru alegerea comisiei de validare, modificata prin Hotararea nr. 55/212/2008;

4. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Focsani pe anul 2010;

5. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2010, a sumei de 25,4 mii lei pentru premierea elevilor si sportivilor cu rezultate deosebite obtinute la olimpiadele, concursurile si campionatele organizate in anul scolar 2009-2010;

6. proiect de hotarare pentru aprobarea Programului municipal privind utilizarea sumelor obtinute din vanzarea cabinetelor medicale pentru realizarea unor proiecte de interes public in domeniul sanitar;

7. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primariei Municipiului Focsani a doua posturi, in vederea avansarii in treapta de salarizare imediat superioara a functionarilor publici care indeplinesc conditiile de avansare;

8. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani a unui numar de 7 posturi, in vederea promovarii intr-un grad profesional superior a functionarilor publici incadrati pe aceste posturi;

9. proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 16/173/2008 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Politia Comunitara a Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Teatrul Municipal Focsani pe anul 2009;

11. proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Ateneul Popular ,,Mr. Gh. Pastia” Focsani pe anul 2009;

12. proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Formatia Corala Traditionala ,,Pastorala” Focsani pe anul 2009;

13. proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Ansamblul Folcloric ,,Tara Vrancei” Focsani pe anul 2009;

14. proiect de hotarare privind aprobarea Normelor ce specifica conditiile de crestere si ingrijire a animalelor domestice si de companie in municipiul Focsani;

15. proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de functionare si autorizare a teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focsani si pe proprietati particulare;

16. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 304/2005 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a comercializarii produselor si serviciilor de piata in unitatile comerciale si in sistem ambulant pe raza municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

17. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului public Administratia Pietelor Municipiului Focsani;

18. proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului – cadru de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile in municipiul Focsani;

19. proiect de hotarare privind abrogarea pozitiilor nr. 37, nr.246 si nr. 285 din anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 108/2004 pentru aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii;

20. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicata si modificata si a Hotararii Consiliului Local nr. 41/2010 pentru aprobarei listei nominale;

21. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata;

22. proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, solicitat de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata;

23. proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local depuse de Zorila Carmen Coculeana, Bunadimineata Alexandrina, Hortolomei Anicuta;

24. proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal reprezentand propunerea de atribuire in proprietate a unei suprafete de teren in baza art. 36, alin. (3), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

25. proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

26. proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 59/2007 pentru aprobarea inventarierii si clasificarii parcarilor si locurilor de parcare din municipiul Focsani, modificata si completata prin Hotararea nr. 191/2007;

27. proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru parcarile si locurile de parcare din municipiul Focsani;

28. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora;

29. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 50/2010 pentru prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Municipiului Focsani;

30. proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Spatii servicii – European Retail Park” – Calea Moldovei nr.32, Focsani;

31. proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat al municipiului Focsani si administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani in domeniul privat al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea a suprafetei de 41,00 ha, teren situat pe teritoriul administrativ al comunei Vinatori, Judetul Vrancea;

32.proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 21950/23.12.2004 si nr. 21951/23.12.2004, incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si medicii Ionescu Natalia si Alexandru-Stoicescu Gabriela;

33. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21953/23.12.2004 si a contractului de comodat nr. 5260/06.04.2005, incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si medicii Dragne Carmen Iustina si Ghihanis Marieana;

34. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21954/23.12.2004, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si Mocanu Ioana;

35. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21952/23.12.2004, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si Popescu Liliana;

36. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 21955/23.12.2004 si nr.21956/23.12.2004, incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si medicii Udatu Hanganu Diana si Scinteianu Maricica;

37. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 70,12 m.p. situat in Focsani, str. Alex. Vlahuta nr. 18, T.189, P.10224, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Marian Oprisan;

38. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 80,75 m.p. situat in Focsani, str. Alex. Vlahuta nr. 18, T.189, P.10224, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Marian Oprisan;

39. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 81,81 m.p. situat in Focsani, B-dul Bucuresti nr. 9B, T.203, P.11118, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Anton Ionel;

40. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 82,60 m.p. situat in Focsani, str. Avintului nr. 7A, T.106, P.5614, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Braniste Angela;

41. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 31,14 m.p. situat in Focsani, str. Greva de la Grivita nr.1, T.93, P.5286, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Bara Costica si Bara Stanca Ioana;

42. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 31,24 m.p. situat in Focsani, str.Trotus nr.7, T.193, P.10691-93 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Catargiu Ionel;

43. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 20,62 m.p., situat in Focsani, str. Mare a Unirii nr. 24, T.93, P.5280, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Roscan Ion;

44. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 18,40 m.p., situat in Focsani, str. Dornisoarei nr. 3, T.108, P.5726, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Manolache Iulian;

45. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 37,86 m.p. situat in Focsani, str. Greva de la Grivita nr.5, T.93, P.5287 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC HELIOS COM SRL Focsani;

46. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 49,00 m.p. situat in Focsani, Al. Caminului nr. 2A, T.176, P.9316 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC VIOREX SRL Focsani;

47. proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primaria Municipiului Focsani si domnii Schmoll Ivan si Jenica;

48. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 79/2004 pentru constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul Consiliului Local al Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

49. proiect de hotarare privind constituirea unei comisii de analiza si verificare a modului in care patrimoniul incredintat in folosinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Focsani este administrat de catre acestea prin incheierea de contracte de inchiriere sau de concesiune;

50. . proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani;

51. proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta, pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani, pe o perioada de trei luni, incepand cu iulie 2010;

Informari, declaratii politice.

Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi cu modificarile facute si se aproba cu 13 voturi „pentru”.

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Adrian Colin, inainte de expirarea duratei normale a acestuia.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 128
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei Mioara Lazar, inainte de expirarea duratei normale a acestuia.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 129
Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.1/158/2008 pentru alegerea comisiei de validare, modificata prin Hotararea nr. 55/212/2008.
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “as ruga aparatul de specialitate, in Legea 215 nu face prezicare expresa, dar nu retin, nu mai stiu modificarile la zi in Statului alesilor locali sau in regulemantul cadru nu exista precizarea care spune ca in comisie participa reprezentanti proportional cu numarul grupurilor politice. Daca nu este inseamna ca a fost si s-a abrogat. In situatia aceasta comisia poate sa opereze. In Legea 215 nu este, in Statului alesilor? Colegii de la juridic au adus un articol din Legea 215, dar face vorbire despre altceva, nu este lipsit de importanta sa-l retinem pentru ca nu prea s-a respectat, este vorba de persoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ teritoriale in societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitare si alte organisme de cooperare si parteneriat sunt desemnate prin hotararea consiliului local in conditiile legii, respecatandu-se configuratia politica de la ultimile alegeri locale. In consiliile de administratie pe care le avem noi pe la unitatile pendinte nu se respecta acest articol, dar aceasta este o paranteza. Ideea este ca vroiam sa stiu daca putem vota pentru ca nefiind colegii de la PDL in sala, comisia se va completa din consilierii prezenti si vroiam sa nu gresim.”
Dl. consilier Vasile Dobre ”in continuarea celor spuse de catre dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu, eu apreciez ca aflandu-ne in aceasta situatie, lipsind de la sedinta colegii de la PDL, propun ca sa nu votam acest proiect de hotarare astazi, sa-l lasam pentru sedinta viitoare, sa dam posibilitatea colegilor de la PDL sa aiba cel putin o persoana in comisia de validare pentru a nu exista suspiciuni atunci cand noi vom supune comisiei de validare, sa spunem un anumit proiect de hotarare, altfel se pot naste interpretari cum ca, nu stiu, ce s-a intamplat in comisia de validare. Apreciez ca asa este corect, daca sunteti de acord.”
D-na consilier Doina Fodoreanu “eu doresc de la dl. director Liviu Pogorevici, de ce daca avem pe ordinea de zi, este mdificarea unei hotarari de consiliu, nu trebuia sa avem proiect la mapa? Care serviciu este vinovat pentru faptul ca nu avem proiectul la mapa?”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “e regretabil pentru ca s-a ajuns in situatia aceasta, poate ne explicati si noua in clar aceasta inginerie, alchimie, care ati gandit-o dumneavoastra, dar eu asa o vad, era un proiect si ca orice proiect poate fi votat sau nu. Putea fi oportun sau nu putea fi oportun si se intocmea acel proiect. Cum sa puneti in mapa o hotarare a consiliului local? Sa se ia act de ea? Ati pus-o pe ordinea de zi. Corectia pe care a facut-o dl. consilier Bogdan Matisan. Adica noi in Consiliul local aprobam hotarari sau le intarim pe cele deja hotarate de noi? Haideti pe viitor sa nu mai gresim.”
Dl. presedinte de sedinta Vasile Pintilie “in conditiile aceastea am modificat titlul proiectului de hotarare si l-am numit proiect de hotare, nu avem proiectul de hoarare, ci avem o hotarare.”
Dl. consilie Vasile Dobre “vroiam sa completez si sa ne reamintim ca am votat ordinea de zi cu inclusiv acest punct pe ordinea de zi. S-a venit cu modificarea titlului, deci avem un proiect de hotarare care duce la modificarea acelui proiect de hotarare care a fost candva. Eu cred ca putem trece peste, stim ca avem un proiect de hotarare, stim componenta veche a comisiei de validare, nu o validam.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 13 voturi „abtinere”.
Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Focsani pe anul 2010.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 130
Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2010, a sumei de 25,4 mii lei pentru premierea elevilor si sportivilor cu rezultate deosebite obtinute la olimpiadele, concursurile si campionatele organizate in anul scolar 2009-2010.
Ia cuvantul d-na consilier Doina Fodoreanu „la comisia de cultura s-a facut un amendament. Suma sa fie de 30 mii lei pentru a putea premia si echipa de futsal la CSM 2007 pentru rezultatele obtinute.”
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta cu 13 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 131
Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare pentru aprobarea Programului municipal privind utilizarea sumelor obtinute din vanzarea cabinetelor medicale pentru realizarea unor proiecte de interes public in domeniul sanitar.
Dl. consilier Radu Nitu „este foarte interesanta aceasta propunere a d-lui consilier Bogdan Matisan si as vrea sa spun ca unul din cele doua aparate, ar fi bine sa se tina cont de cei de la Primaria municipiului Focsani, ca sa fie dat la Scoala Stefan cel Mare pentru cabinetul stomatologic pentru ca este cea mai mare scoala din municipiu Focsani, cu cei mai multi elevi si cu doua cadre se specialitate, medici stomatologi, bine medici primari.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „sper ca procedura de vanzare a acestor cabinete medicale si in speta incasarea 15% minim din valoarea lor sa se realizeze cat mai repede astfel incat acest proiect sa se desfasoare in conditii normale. Si as mai vrea sa fac un apel foarte serios catre Directia de Sanatate Publica care impreuna cu medicii stomatologi de la aceste scoli, incepand din anul scolar 2010-2011 sa lanseze un program de preventie pentru astfel de probleme dentare, pentru ca nu este posibil care intra in clasa I in scoala generala, la sfarsitul clasei a VIII-a sa fie plin de carii.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 132
Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primariei Municipiului Focsani a doua posturi, in vederea avansarii in treapta de salarizare imediat superioara a functionarilor publici care indeplinesc conditiile de avansare.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 133
Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani a unui numar de 7 posturi, in vederea promovarii intr-un grad profesional superior a functionarilor publici incadrati pe aceste posturi.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 134
Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 16/173/2008 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Politia Comunitara a Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 135
Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Teatrul Municipal Focsani pe anul 2009.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 136
Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Ateneul Popular ,,Mr. Gh. Pastia” Focsani pe anul 2009.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 137
Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: . proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Formatia Corala Traditionala ,,Pastorala” Focsani pe anul 2009.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 138
Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Ansamblul Folcloric ,,Tara Vrancei” Focsani pe anul 2009.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 139
Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Normelor ce specifica conditiile de crestere si ingrijire a animalelor domestice si de companie in municipiul Focsani.
Ia cuvantul d-na consilier Doina Fodoreanu „normele de crestere a animalelor domestice si de companie reprezinta un inceput, deci acest proiect suporta amendamente, suporta modificari si cu acordul d-lui consilier Bogdan Matisan as vrea sa formulam un amendament vis-a-vis de cartierul Mindresti. Stim ca este o zona speciala si acest regulament, la acest moment nu poate fi aplicat si la cartierul Mindresti.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta cu 13 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 140
Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de functionare si autorizare a teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focsani si pe proprietati particulare.
Ia cuvantul dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „in primul rand as ruga executivul sa pastreze eleganta si in cadrul ordinii consilierilor atunci cand suntem enumerati, asa cum este normal o doamna trebuie sa fie intotdeuna inainte . Amendamentul pe care vroiam sa-l fac, m-am pus de acord cu d-na consilier Doina Fodoreanu, este ca prevederile acestei metodologii sa intre in vigoare cu data de 1 august pentru a permite celor in cauza sa se alinieze la aceste noi prevederi.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta cu 13 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 141
Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 304/2005 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a comercializarii produselor si serviciilor de piata in unitatile comerciale si in sistem ambulant pe raza municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 142
Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului public Administratia Pietelor Municipiului Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 143
Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului – cadru de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile in municipiul Focsani.
Ia cuvantul dl. consilier Bogdan Matisan “consider inutil acest proiect de hotarare, intrucat avem reglementari care duc la atestarea acestor administratori, practic acest regulament nu face nimic decat sa ne incurce mai mult.”
Dl. consilier Vasile Dobre “in completarea celor spuse de dl. consilier Bogdan Matisan, as dori sa precizez ca legea privind functionarea asociatiilor de proprietari a fost modificata intre timp, a suferit modificari si atunci si din acest punct de vedere consideram ca nu este oportun acest proiect de hotarare sa-l aprobam astazi, trebuie sa-l verificam si aceste modificari aparute la lege si vom veni, daca va fi cazul intr-o sedinta ulterioara cu un proiect de hotarare care sa reglementeze aceasta situatie.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care nu se adopta cu 10 voturi „impotriva” si 3 voturi „abtinere” ale d-nilor consilieri Vasile Dobre, Doina Fodoreanu si Gheorghe Stan .
Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind abrogarea pozitiilor nr. 37, nr.246 si nr. 285 din anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 108/2004 pentru aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 144
Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicata si modificata si a Hotararii Consiliului Local nr. 41/2010 pentru aprobarei listei nominale.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 145
Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 146
Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, solicitat de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 147
Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local depuse de Zorila Carmen Coculeana, Bunadimineata Alexandrina, Hortolomei Anicuta.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 148
Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal reprezentand propunerea de atribuire in proprietate a unei suprafete de teren in baza art. 36, alin. (3), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 149
Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 150
Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 59/2007 pentru aprobarea inventarierii si clasificarii parcarilor si locurilor de parcare din municipiul Focsani, modificata si completata prin Hotararea nr. 191/2007.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 151
Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru parcarile si locurile de parcare din municipiul Focsani.
Dl. consilier Vasile Dobre “noi sigur ca vom aproba acest proiect de hotarare astazi privind tarifele de inchiriere pentru parcarile si locurile de parcare din municipiul Focsani, dar trebuie sa ne reamintim ca am avut acum doua luni, un proiect de hotarare care prevedea posibilitatea de a fi ridicate masinile care blocheaza, sa spunem, acele autovehicule parcate regulamentar in aceste parcari, in fata locuintelor de domiciliu, pe trotuare si asa mai departe. Apreciez ca dupa ce noi vom vota acest proiect astazi el nu va fi aplicat decat dupa ce noi vom da posibilitatea, vom aproba si acel proiect de hotarare, probabil in sedinta urmatoare pentru ca sa poata sa fie functional. Pentru ca altfel el devine neoperational atat timp cat noi nu vom aproba acel proiect de hotarare din motivele cunoscute de catre noi toti.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 152
Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora.
Dl. presedinte de sedinta Vasile Pintilie supune votului fiecare pozitie in parte:
1. Bogdan Toader – Str. Unirea Principatelor nr. 16, bl. 16, ap. 1 – 28,00 mp – cu 13 voturi „pentru” s-a adoptat.
2. Grigore Cristian – Str. Grigore Ionescu nr. 1, bl. C2, sc. 1, ap. 4 – 13,00 mp – cu 13 voturi „pentru” s-a adoptat.
3. Stancu Mihai – Al. Caminului nr. 3, bl. C2, sc. 2, ap. 24 – 15,00 mp – cu 13 voturi „pentru” s-a adoptat.
4. Banu Puica – B-dul Independentei nr. 47, bl. 47, ap.3 – 25,00 mp – cu 13 s-a adoptat.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 153
Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 50/2010 pentru prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Municipiului Focsani.
Dl. consilier Gheorghe Stan „vreau sa-l intreb pe dl. Primar daca noul plan de urbanism are un termen de finalizare?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „nu avem, am spus ca va fi folosit acest PUG pe care-l avem, am fost de acord cu treaba aceasta pana la finalizarea noului PUG. Datorita faptului ca saptamana trecuta in comisii am discutat intravilanul, din acest moment putem sa cerem, acestei societati care executa documentatia, termenul final pentru PUG. Dupa cum stiti saptamana trecuta noi am avut o discutie privind intravilanul municipiului Focsani, aveti si o informare la mapa si in aceste conditii au fost prezenti si arhitecti din cadrul Primariei, si arhitectul sef al judetului. O parte dintre dumneavoastra, in conditiile in care noi vom prelua practic acest intravilan asa cum am hotarat, cred ca la urmatoarea sedinta o sa va putem informa cand va putea fi gata aceasta lucrare.”
Dl. consilier Gheorghe Stan „d-le Primar eu as propune colegilor in aceste conditii sa limitam, poate pana la sfarsitul anului, daca ar fi timpul material, adica sa nu lasam treaba nelimitata si daca va fi nevoie atunci vom mai prelungi treaba aceasta. V-as propune pana la 31 decembrie 2010.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „de acord cu ceea ce a propus dl. consilier Gheorghe Stan, dar noi cu aceasta noua zona a intravilanului am atras in intravilan 262 ha dupa situatia pe care ne-au prezentat-o ei. Inca nu este o situatie exacta, dar ei asa preconizeaza 262 ha. Functie cum vom primi de la OCPI privind datele si caracterul terenului, pentru ca va trebui acum sa comandam sa ni se spuna cat din el este arabil. Atunci vom putea da un raspuns. Noi o sa prezentam punctul dumneavoastra de vedere proiectantului, vom lua legatura cu cei care ne executa aceasta documentatie pe care va trebui sa o comandam, dar zic ca este bine sa notam 31.12.2010.”
D-na consilier Doina Fodoreanu „d-le Primar noi avem o rugaminte, sa ne puneti si noua la dispozitie contractul sa vedem si noi care sunt clauzele, care sunt termenele, pentru ca eu zic ca exista niste termene in cotract.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „sigur ca da.”
Dl. presedinte de sedinta Vasile Pintilie „daca imi permiteti d-le Primar, poate nu este tarziu si se poate avea in vedere acest aspect, tinand cont de cerintele Uniunii Europene pentru suprafata verde pe cap de locuitor, as vrea sa se tina cont de 22,6 mp/cap de locuitor, sa tinem cont de acest proiect de PUG astfel incat evaluatorul de mediu care va intocmi raportul de mediu sa aiba posibilitatea sa consemneze in documente dezideratul acestei situatii.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „ei sunt obligati sa respecte aceasta treaba.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, cu amendamentul ca PUG –ul actual sa fie valabil pana la 31.12.2010 si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 154
Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Spatii servicii – European Retail Park” – Calea Moldovei nr.32, Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 155
Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat al municipiului Focsani si administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani in domeniul privat al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea a suprafetei de 41,00 ha, teren situat pe teritoriul administrativ al comunei Vinatori, Judetul Vrancea.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 156
Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 21950/23.12.2004 si nr. 21951/23.12.2004, incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si medicii Ionescu Natalia si Alexandru-Stoicescu Gabriela.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 157
Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21953/23.12.2004 si a contractului de comodat nr. 5260/06.04.2005, incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si medicii Dragne Carmen Iustina si Ghihanis Marieana.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 158
Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21954/23.12.2004, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si Mocanu Ioana.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 159
Se prezinta punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21952/23.12.2004, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si Popescu Liliana.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 160
Se prezinta punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 21955/23.12.2004 si nr.21956/23.12.2004, incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si medicii Udatu Hanganu Diana si Scinteianu Maricica.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 161
Se prezinta punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 70,12 m.p. situat in Focsani, str. Alex. Vlahuta nr. 18, T.189, P.10224, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Marian Oprisan.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 162
Se prezinta punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 80,75 m.p. situat in Focsani, str. Alex. Vlahuta nr. 18, T.189, P.10224, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Marian Oprisan.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 163
Se prezinta punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 81,81 m.p. situat in Focsani, B-dul Bucuresti nr. 9B, T.203, P.11118, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Anton Ionel.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 164
Se prezinta punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 82,60 m.p. situat in Focsani, str. Avintului nr. 7A, T.106, P.5614, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Braniste Angela.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 165
Se prezinta punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 31,14 m.p. situat in Focsani, str. Greva de la Grivita nr.1, T.93, P.5286, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Bara Costica si Bara Stanca Ioana.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 166
Se prezinta punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 31,24 m.p. situat in Focsani, str.Trotus nr.7, T.193, P.10691-93 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Catargiu Ionel.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 167
Se prezinta punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 20,62 m.p., situat in Focsani, str. Mare a Unirii nr. 24, T.93, P.5280, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Roscan Ion
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 168
Se prezinta punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 18,40 m.p., situat in Focsani, str. Dornisoarei nr. 3, T.108, P.5726, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Manolache Iulian.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 169
Se prezinta punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 37,86 m.p. situat in Focsani, str. Greva de la Grivita nr.5, T.93, P.5287 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC HELIOS COM SRL Focsani.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 170
Se prezinta punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 49,00 m.p. situat in Focsani, Al. Caminului nr. 2A, T.176, P.9316 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC VIOREX SRL Focsani.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 171
Punctul 47 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primaria Municipiului Focsani si domnii Schmoll Ivan si Jenica, a fost retras de initiator.
Se prezinta punctul 48 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 79/2004 pentru constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul Consiliului Local al Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 172
Se prezinta punctul 49 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind constituirea unei comisii de analiza si verificare a modului in care patrimoniul incredintat in folosinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Focsani este administrat de catre acestea prin incheierea de contracte de inchiriere sau de concesiune.
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „initierea acestui proiect impreuna cu d-na consilier Rodica Boboc, isi propune sa analizeze modul in care patrimoniul pe care noi il dam in administrare unitatilor de invatamant, acest patrimoniu daca este folosit asa cum trebuie, daca banii ce se obtin din inchirieri, concesionari sau alte forme comerciale se intorc si merg catre institutiile in sine, pentru functionalitatea acestora. Cand am facut proiectul am propus trei persoane, trei consilieri, in fapt tinand cont ca sunt foarte multe institutii de invatamant activitatea este suficient de laborioasa, sincer nu intotdeauna toti consilierii pot sa raspunda unei activitati de analiza si verificare, cred ca este cazul sa suplimentam numarul de consilieri la 5. Si aceasta propunere vine ca un amendament. Vom vota amendamentul si apoi vom trece la propuneri.
Se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta cu 13 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotare cu amendamentul d-lui consilier Liviu Ioan Oloeriu si se adopta cu 13 voturi „pentru.
Dl. consilier Radu Nitu „propun pe d-na consilier Rodica Boboc, dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu si dl. consilier Neagu Nistoroiu.”
Dl. consilier Gherghe Stan „propun pe d-na consilier Doina Fodoreanu si pe dl. consilier Vasile Dobre.”
Dl. presedinte de sedinta Vasile Pintilie solicita propuneri pentru Comisia de numarare a voturilor.
D-na consilier Rodica Boboc „propun pe d-nii consilieri Radu Nitu, Gheorghe Stan si Gabriel Padineanu.”
Se supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 13 voturi „pentru”.
Comisia constata ca s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind urmatorul:
voturi „pentru” voturi „impotriva” voturi „nule”
- D-na Rodica Boboc 13 - -
- Dl. Liviu Ioan Oloeriu 13 - -
- Dl. Neagu Nistoroiu 13 - -
- D-na Doina Fodoreanu 13 - -
- Dl. Vasile Dobre 13 - -
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 173
Se prezinta punctul 50 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani.
Dl. consilier Bogdan Matisan „grupul PSD nu are propuneri pentru acest proiect.”
Dl. consilier Gheorghe Stan „nici grupul PNL nu are propuneri.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 13 voturi „abtinere”.
Se prezinta punctul 51 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta, pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani, pe o perioada de trei luni, incepand cu iulie 2010.
Dl. consilier George Mardare „propun pe d-na consilier Rodica Boboc.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 174
Dl. presedinte de sedinta Vasile Pintilie supune la vot graficul de desfasurare a sedintelor ordinare pe semestrul II si se aproba cu 13 voturi „pentru”.
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „din fericire nu am votat punctul 3 de pe ordinea de zi, in Regulamentul cadrul al consiliilor locale, aprobat prin Ordinul 35/2002 se face precizarea de care facem referire la inceputul sedintei, desemnarea condidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituite, numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza. Deci aveam o prevedere expresa intr-un act normativ in vigoare.”
Dl. presedinte de sedinta Vasile Pintilie „tin sa va aduc la cunostinta ca in mapa asa cum ati primit, ati vazut ca pe langa proiecte de hotarare si procesele verbale si ale informari, este vorba de informarea Organizatiei PDL Vrancea, este vorba de o informare a Primariei pentru Consiliul local, ni se prezinta si executia bugetara pe primele 5 luni ale anului.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „vreau sa informez Consiliul local ca Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei din cadrul Universitatii Bucuresti a solicitat atribuirea unui teren in vederea construirii unui sediu necesar centrului de perfectionare pentru definitivare in invatamant, in acest sens indentificand un teren administrat de consiliul de administratie al Colegiului Tehnic Edmund Nicolau. In conditiile in care dumneavoastra ati fi de acord sa atribuim acest teren, avem hotararea consiliului de administratie al Liceului nr.1, este de acord ca acest teren sa fie atribuit Universitatii de Stat, este universitate de stat, ori cu fonduri europene sa construiasca aceasta universitate. Ei vor avea mai multe corpuri de cladire. Daca dumneavoastra sunteti de acord le putem da un aviz de principiu pentru a prezenta acest aviz acolo unde doresc dansii sa depuna documentatia urmand apoi daca este sa le aprobam acest teren pentru constructia universitatii. Vreau sa stiu daca dumneavoastra sunteti de acord cu treaba aceasta, sa le dau un acord de principiu?”
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”.
Dl. Primar Decebal Bacinschi „acelasi lucru Federatia Romana de Judo a solicitat atribuirea unui teren in vederea construirii unei sali de judo moderna. Noi am identificat un teren la Scoala nr. 5, Anghel Saligny, stiti ca aceasta unitate de invatamant nu dispune de sala de sport. In urma discutiilor purtate cu dansii, aceasta sala fiind multifunctionala poate fi folosita si de catre scoala si in acest sens daca dumneavoastra sunteti de acord tot asa sa le dam un acord de principiu pentru a putea demara lucrarile de proiectare si ce au dansii de facut.”
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”.
Dl. Primar Decebal Bacinschi „Primaria municipiului Focsani intentioneaza sa realizeze un nou acces de circulatie pentru mijloacele auto si pietonal in zona Pasarelei cu defluire din Odobesti in str. Marasesti. Tot asa avem nevoie de un acord de principiu in conditiile in care va trebui sa facem noi schimburi de terenuri. Daca sunteti de acord si cu acest lucru?”
Se spune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”.
Dl. consilier Neagu Nistoroiu „va consult stimati colegi daca este suficient dispozitia d-lui Primar si eu zic ca da, sa insarcineze serviciul urbanism ca prin aceasta dispozitie sa oblige proprietarii de terenuri, acelor terenuri intravilan nu numai retrocedarilor, pentru ca sunt zone in interiorul orasului, intre blocuri, n-as putea spune cu spatiu verde pentru ca arata mai mult decat atat, cu copacei. Si aceasta dispozitie sa-i oblige pe proprietari sa-si ingrijeasca terenul, sa-l coseasca, sa ia crengile si tot ce mai este pe acolo, sa-l ingradeasca. Pentru aceasta prin dispozitia d-lui Primar sa se marcheze terenul care a fost retrocedat ca este proprietar, sa spuna acolo, „teren proprietate, Popescu Ioan”. Multi cetateni nu stiu ca intre blocuri nu mai este terenul Primariei, ci este terenul a unui particular, a unui privat, fie ca il detine in continuare, fie ca l-a vandut. Tot timpul se spune ca nu au venit cei de la Directie sa tunda iarba sau sa taie copaceii din zona respectiva. As vrea sa se marcheze acel teren cu o tablita, „teren privat Popescu Ion” prin dispozitia d-lui Primar, daca este destul? Daca nu vom initia un proiect.”
Dl. presedinte de sedinta Vasile Pintilie considera ca au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor pentru participare.
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal.PRESEDINTE DE SEDINTA,
Vasile PintilieS E C R E T A R U L
MUNICIPIULUI FOCSANI,
Eduard-Marian Corhana
INTOCMIT,
Daniela Bobeica

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect