PROCES VERBAL, al sedintei extraordinare a Consiliului Local din 15 iunie 2010
2010-06-17 00:00:00

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL din 15 iunie 2010

Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta extraordinara din 15.06.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar nr. 1115 / 11.06.2010, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 20 de consilieri din totalul de 21 de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. secretar la municipiului Focsani Eduard Corhana „salut prezenta in sala a d-lui Alexe Felix, directorul cancelariei Institutiei Prefectului Vrancea si informeaz plenul ca absenteaza de la sedinta dl. consilier Neculai Tanase. Vreau sa fac un respectuos apel catre d-nii consilieri, vreau sa va reamintesc ca astazi 15.06.2010 este ultima zi in care dumeavoastra aveti posibilitatea sa va depuneti declaratiile de avere sau de interese, daca este cazul. Acum ceva vreme v-am inaintat in copie xerox atat formularele pentru declaratia de avere, cat si pentru interese, daca dumneavoastra apreciati ca este cazul, va rog sa o faceti pentru ca legiuitorul, Legea nr. 144, spune 15 iunie, astazi. Colegii mei va stau la dispozitie daca aveti nevoie cumva sa va xeroxam cumva din cele vechi pentru a va ajuta la intocmire, cum apreciati dumneavoastra.”
La sedinta participa:
 d-nul Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani;
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica;
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica;
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate;
 d-na Micsunica Baciu – director executiv, Directia resurse umane;
 d-na Magdalena Dumitrescu – inspector serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ;
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii
 d-na Vasilica Petronie – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii;
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare;
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte;
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani;
 d-nul Neculai Latcan – director SC UDET SA Focsani.

La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.

In continuare dl. Presedinte de sedinta Vasile Pintilie prezinta proiectele ordinii de zi:

1. proiect de hotarare privind aprobarea trecerii terenului cu destinatia de pasune, in suprafata de 35,26 ha, T.90, P.455, T.125, P.6577 si T.12, P.72, din domeniul public al municipiului Focsani in domeniul privat al municipiului Focsani, in vederea garantarii de catre Municipiul Focsani in calitate de actionar unic, a datoriei SC ENET SA Focsani la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

2. proiect de hotarare privind transmiterea pe perioada executarii lucrarilor a unor sectoare de drumuri trecute in domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani, in administrarea Ministerului Transportului si Infrastructurii, in vederea reabilitarii acestora, de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA

3. informare privind derularea proiectului cu finantare europeana: ,,Recalificare Urbana Perimetru Istoric Piata Unirii si Gradina Publica Focsani”.

Ia cuvantul dl. Primar Decebal Bacinschi “inainte de a supune la vot ordinea de zi, as vrea sa mai introduc pe ordinea de zi un proiect de hotarare privind aprobarea modificarii programului de investitii al institutiilor finantate integral din bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2010. Am venit cu acest proiect asa tarziu pentru ca pe data de 10.06.2010 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est ne informeaza ca in urma finalizarii procesului de evaluare tehnica si financiara a Planului integrat pentru dezvoltare urbana acesta a obtinut punctajul necesar pentru a fi acceptat in urmatoarea etapa de evaluare si selectie si anume, etapa precontractuala de verificare a proiectului tehnic. Deci intai trebuie sa intocmim proiectul tehnic pana pe data de 24 luna aceasta.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 20 de voturi “pentru”.

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea trecerii terenului cu destinatia de pasune, in suprafata de 35,26 ha, T.90, P.455, T.125, P.6577 si T.12, P.72, din domeniul public al municipiului Focsani in domeniul privat al municipiului Focsani, in vederea garantarii de catre Municipiul Focsani in calitate de actionar unic, a datoriei SC ENET SA Focsani la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 125
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transmiterea pe perioada executarii lucrarilor a unor sectoare de drumuri trecute in domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani, in administrarea Ministerului Transportului si Infrastructurii, in vederea reabilitarii acestora, de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 126
Se prezinta proiectul din completarea ordinii de zi :proiect de hotarare privind aprobarea modificarii programului de investitii al institutiilor finantate integral din bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2010.
Ia cuvantul dl. consilier Neagu Nistoroiu „d-le presedinte de sedinta, stimati colegi, vreau sa aduc la cunostinta si in comisie am adus din nou in discutie, ceea ce am ridicat in sedinta de consiliu anterioara privind problema locurilor de veci din Cimitirul Nordic, Sudic si la Sud, cum de altfel si problema aleilor pietonale, alei de acces, nu canalizare si lipsa apei. Probabil ca a fost in graba si nu s-au gasit alte pozitii, era la capitolul Cimitire, trebuia sa ramana la capitolul Cimitire si se foloseau acesti banuti, nu cred ca nu s-a gasit in tot bugetul si in alta zona. Dar eu ma tem ca se vor bloca aceste fonduri si asa putin pentru scopul pentru care a fost intocmit acest proiect de hotarare. Ma intreb si eu stiu, cate proiecte din 2004 pana astazi au fost aprobate de catre agentie, cate au devenit operationale si as vreau un raspuns, dar nu acum ci in scris, ca sa pot sa vedeti data viitoare cat a facut guvernarea din 2004 incoace pentru municipalitate si nu numai pentru municipalitate, ci pentru cetatenii care n-au acces la diferite fonduri. Am sa votez acest proiect, dar sub rezerva ca in proxima sedinta sa se gaseasca banutii sa se aduca inapoi si chiar sa se intregeasca fondurile pentru a se realiza acele alei, de care am pomenit. Daca nu credeti va rog si va invit sa mergeti cand ploua sa vedeti cum se face accesul la Cimitirul Sudic si deasemeni ca se ia pe brate de la rampa, mortul si se duce tocmai la extindere, pe brate, nu are acces, nu se poate merge cu un car mortuar.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 127
Dl. Primar Decebal Bacinschi „inainte de a se incheia sedinta vreau sa aduc la cunostinta d-nilor consilieri discutia avuta ieri privind investia „Recalificare urbana perimetrul istoric Piata Unirii si Gradina Publica Focsani”. In urma discutiilor avute cu constrctorul, firma de consultanta, reprezentantii Ministerului Dezvoltarii, reprezentantii Regiunii de Dezvoltare, constructorul a cerut o prelungire a termenului de punere in functiune a acestei investitii pana pe data de 31.12.2010. In urma discutiilor purtate cu dansii am ajuns la concluzia ca este posibil, din punctul meu de vedere, acest termen sa fie respectat, numai dansii sa respecte ceea ce am hotarat ieri. In conditiile in care am dorit ca pana la 1 iulie de zilele Focsaniului sa facem o receptie a trei obiective, e vorba de parcarea de la Hotelul Unirea, parcarea si trotuarul din Dimitrie Cantemir, din fata Casei de Cultura si receptia Ateneului Popular. Acestea sunt discutiile avute cu dansii ieri, incasarile si lucrarile executate pana la ora actuala sunt in jur de 51%, practic daca s-ar apuca de paviment si de partea centrala, mai bine zis, aceasta lucrare ar fi terminata anul acesta.”
Dl. presedinte de sedinta Vasile Pintilie constata ca au fost epuizate punctele de pe ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor pentru participare.
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Vasile Pintilie
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI, Eduard-Marian Corhana
INTOCMIT, Daniela Bobeica
Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect