Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţă persoanelor fizice si juridice că data de 31 martie este termenul limită până la care se poate achita impozitul pe clădiri, terenuri, mijloace de transport și taxa afisaj pentru semestrul I al anului 2022, fără majorări de întârziere la plată
2022-03-17 13:57:59

Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţă persoanelor fizice si juridice că data de 31 martie este termenul limită până la care se poate achita impozitul pe clădiri, terenuri, mijloace de transport și taxa afisaj pentru semestrul I al anului 2022, fără majorări de întârziere la plată .
De la data de 01.04.2022 pentru impozitul pe clădiri, terenuri, mijloace de transport și taxa afisaj aferente semestrului I din anul curent se va calcula o majorare de 1% petru fiecare lună sau fracţiune de lună .
Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie a anului curent a impozitului pe clădiri, terenuri si mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabil , se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice și de 5% pentru persoane juridice .
Conform prevederilor art. 458 și 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, data de 31.03.2022 este termenul limită până la care se pot depune rapoartele de evaluare a clădirilor.
Totodată, reamintim persoanelor fizice și persoanelor juridice că potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Focșani nr. 148 din data de 25 iunie 2020, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de anularea accesoriilor (majorărilor de întârziere) aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții :
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) - c), dar nu mai târziu de 30 iunie 2022, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.


Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect