Modificare privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral pentru alegerile membrilor din România în Parlamentul European și pentru alegerile autorităților administrației publice locale
2024-05-11 18:12:29

DISPOZIŢIA nr. 707 din 11 mai 2024, pentru modificarea Dispoziției nr.697/09.05.2024 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru afișajul electoral pentru alegerilepentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

 

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- având în vedere referatul direcției juridice și de administraţie publică înregistrat la nr. 46544/11.05.2024 pentru modificarea Dispozitiei nr.697/09.05.2024 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru afișajul electoral
pentru alegerilepentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 ;
- văzând Procesul verbal nr.148/11.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr.1 Focșani - județul Vrancea;
- în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- în conformitate cu art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
- văzând punctele nr. 105 și nr. 106 din Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 199/2024;
- având în vedere prevederile Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 102H/8.05.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 40 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 79 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- în temeiul art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:
Art.1. Art.1 al Dispoziției nr.697/09.05.2024 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru afișajul electoral pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 va avea următorul cuprins:
(1) Se stabilesc locurile speciale pentru afişajul electoral pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru afișajul electoral pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, conform amplasamentelor - anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta dispoziţie:
1. Str. Prof. G. Longinescu -vis-a-vis de Direcţia de Statistică 42 panouri
2. Str. Tudor Vladimirescu - intersecție cu str. Piața Moldovei 42 panouri
3. Bdul. Unirii - în faţa Sălii Sporturilor Vrancea 42 panouri
4. Bdul. Bucureşti - în faţa Băncii Transilvania 42 panouri
5. Al. Căminului - în fața complexului comercial 42 panouri
6. Str. Mărășești - intersecţie cu bdul. Independenței 42 panouri
7. Mîndreşti - str. Lăcrămioarei nr. 19 42 panouri
(2) Panourile de la nr. 1 la nr. 26 sunt destinate afișajului electoral pentru alegerea autorităților administrației publice locale.
(3) Panourile de la nr. 27 la nr. 42 sunt destinate afișajului electoral pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024.


Art. 2. După art.1 se introduce art.1^1 care va avea următorul cuprins :
„Art.1^1 Ordinea amplasării afișelor pe panourile de afișaj electoral este cea stabilită prin Procesul verbal nr.148/11.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr.1 Focșani - județul Vrancea."
Art.3 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.697/09.05.2024 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru afișajul electoral pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.
Art. 4. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei municipiului Focșani și va fi comunicată de către serviciul juridic și administraţie publică locală, pentru a fi adusă la îndeplinire de Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, Poliţia Locală a municipiului Focşani și Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea.

 

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

 

Dispoziția nr. 707 din 11 mai 2024

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect