MINUTA, incheiata cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focsani din 27.09.2011...
2011-09-30 00:00:00

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

M I N U T A


Incheiata astazi, 27.09.2011, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1Bis, in conformitate cu art. 10 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara din 27.09.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1908 / 21.09.2011, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 21 de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard saluta prezenta in sala a d-lui Alexe Felix, director in cadrul Institutiei Prefectului Vrancea.

La sedinta participa:
 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani;
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica;
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane;
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica;
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale;
 d-ra Liliana Gheorghita– inspector serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ;
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism;
 d-na Cristina Enache – inspector, compartiment achizitii;
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte;
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-nul Nelu Ionita – sef serviciu ordine publica Politia Locala Focsani;
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani;
 d-nul Fanel Popa – director SC Administratia Pietelor SA Focsani;
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani;
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani;
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”.
 d-nul Mihail Ciobotaru – director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani;
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani;
 d-na Anca Largeanu-Apostol – director Caminul de Batrani Focsani.

La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.

Ordinea de zi cuprinde un numar de 26 puncte.
La punctul 16 al ordinii de zi este proiectul de act normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Centru de bioterapie si recuperare medicala Harions, str. Magura, nr. 57L, Focsani”.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 273


Drept care s-a incheiat prezenta minuta.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Doina FodoreanuS E C R E T A R U L
MUNICIPIULUI FOCSANI, Eduard-Marian CorhanaINTOCMIT,
Daniela Bobeica

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar