Miercuri, 14 decembrie 2022, se deschide primul centru de permanență în municipiul Focșani
2022-12-14 10:18:36

Miercuri, 14 decembrie 2022, se deschide primul centru de permanență în municipiul FocșaniMiercuri, 14.12.2022, începe activitatea medicală la Centrul de Permanență - Medicină de familie - Dispensar Sud Focșani, situat în strada Revoluției, nr. 12, Focșani.
Centrul de permanență a fost înființat prin Dispoziția nr. 217/28.11.2022, emisă de către Direcția de Sănătate Publică Vrancea și funcționează în baza Legii nr. 263/2004, privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare și în baza Ordinului Ministrului Sănătății nr.697/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanent, cu modificările și completările ulterioare.
Zona arondată centrului de permanență deservește locuitorii municipiului Focșani, iar serviciile medicale în cadrul centrului de permanență, se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat al acestora, conform articolului 7 din Ordinul nr. 697/2011.
Personalul medical care asigură continuitatea asistenței medicale în regim de gardă este compus din medici de familie și asistenți medicali. Aceştia au încheiat o convenție de asociere, care a fost înregistrată la instituțiile abilitate să contribuie la buna funcționare a centrului de permanență, respectiv: Direcția de Sănătate Publică Vrancea, Primăria Municipiului Focșani, Direcția de Asistență Socială Focșani și a fost depusă ulterior la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vrancea, în vederea încheierii contractelor pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență, cu medicii titulari ai Convenției.

Programul de funcționare al Centrului de permanență este următorul:
- în zilele lucrătoare din timpul săptămânii, de luni până vineri inclusiv, în intervalul orar 15:00 - 08:00;
- în zilele nelucrătoare, respectiv sâmbătă și duminică, precum și în zilele libere legal, centrul este dechis 24/24 ore, în intervalul orar 08:00 - 08:00 (a doua zi).
Primăria Municipiului Focșani, respectiv Consiliul Local al Municipiului Focşani, a asigurat spațiul necesar desfășurării activității centrului. De asemenea, prin Direcția de Asistență Socială Focșani a fost asigurată finanțarea cheltuielilor necesare cu avizarea, înfiinţarea şi dotarea necesară bunei funcţionări a centrului.


Centrul de permanență Medicină de familie - Dispensar Sud Focșani, din strada Revoluţiei nr.12, contribuie la creșterea accesului cetățenilor municipiului Focșani, la servicii de asistență medicală primară de calitate.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect