Liste suplimentare pentru beneficiarii Programului POAD din Municipiul Focșani
2021-05-04 14:04:59

Conform O.U.G. nr.84/2020, O.U.G. nr.115/2020 și O.U.G. nr.133/2020, Primăria Municipiului Focșani va începe, din data de 4 mai 2021, livrarea produselor alimentare - Tranșa 2, respectiv livrarea produselor de igienă -Tranșa 3, către persoanele beneficiare a Programului POAD, înscrise pe LISTELE SUPLIMENTARE.
Adresa de livrare a produselor alimentare, respectiv a produselor de igienă este Municipiul Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr.32, în incinta Colegiului Tehnic ,,Ion Mincu".
Distribuirea produselor se va efectua după următorul program:


- Luni - Joi, interval orar 09:30 -15:30
- Vineri - interval orar 09:30-13:30.


Pentru buna desfășurare a acțiunii de distribuire a produselor, cetățenii beneficiari sunt rugați să respecte prevederile ART.4 al. (1)-(2)-(4) din OUG. nr.84/2020:
ART. 4
(1) Pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (1) de la centrele de distribuire, stabilite de prefect prin ordin, la propunerea reprezentantului legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în parte, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate, sau se livrează la domiciliu, prin mijloacele stabilite de către prefect.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, prefectul sau reprezentantul acestuia asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată, cu sprijinul autorităţilor locale sau/şi al organizaţiilor neguvernamentale.
(4) Ridicarea personală a ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente, precum şi a produselor de igienă de către destinatarii finali.

 

 

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect