În atenția prestatorilor de servicii funerare
2023-03-09 14:29:40

 

Conform prevederilor HG nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplineasca prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, prestatorii de servicii funerare au obligația de a obtine avizul consiliului local al unitatii administrativ teritoriale în care iși desfășoară activitatea.
Consiliul local eliberează avizul agentului economic care îndeplinește condițiile conform prevederilor Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare și ale H.G. nr.741/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Avizul Consiliului Local al Municipiului Focșani se va elibera pentru fiecare punct de lucru aflat pe raza municipiului Focșani și va cuprinde următoarele documente :
1) documente care atestă faptul că personalul angajat cu atribuții in prestarea de servicii, pregatirea cadavrului și efectuarea de îngrijiri mortuare are competențe specific necesare, conform normelor aprobate prin HG nr.741/2016. Se exceptează de la cerința de competență specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenți de marketing, șoferi, persoanele care execută /decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;
2) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel putin 3 angajați, astfel:
a. tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică și practică în urma căruia a obținut dreptul de liberă pratică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de munca, cu dreptul de a completa și semna certificatul de îmbalsamare, conform formularului din anexa nr. 3 a HG nr. 741/2016;
b. minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuții în efectuarea transportului decedatului;
3) dovada ca agenții economici nu au datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetului local și are constituit fondul de garantare;
4) dovada deținerii spațiului corespunzator pentru desfășurarea obiectului de activitate, respectiv copie a autorizației sanitare de funcționare emise de Direcția de Sănătate Publica Vrancea."

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect