Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 6 octombrie 2021, ora 10.00
2021-10-05 15:50:56

DISPOZIȚIA NR. 870
din 5 octombrie 2021
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 6 octombrie 2021


Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 6 octombrie 2021, ora 10,00, ședință desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 6 octombrie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 2-5 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 1 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 6 octombrie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 870/2021 JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR
Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 6 octombrie, ora 10,00 ședință desfășurată
cu participare on-line, prin aplicația Zoom

1. proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 și Art.4 la Hotărârea Consiliului Local Focșani nr.8 din 4 Februarie 2021 privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Naționala de Investitii "C.N.I" S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivul de investiții "Refacere infrastructura străzi, sistematizare verticală strada Gheorghe Doja, fundătura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada Plantelor, strada Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani", județul Vrancea;
Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Gheoca Corneliu-Dumitru, Nedelcu Cristina Mirela, Nedelcu Mihai, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI - Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gh. Pastia, M. Kogălniceanu, D. Cantemir, Cuza Vodă - PT8" din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Școlar Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Palatului Copiilor Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 


Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect