Consultare publică PMUD 29 iulie 2016
2016-07-01 13:30:56

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

 

Consultare publică
privind elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Focșani

 


Municipiul Focşani are în derulare elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Focşani (PMUD), care reprezintă un concept ce contribuie la atingerea ţintelor privind schimbarea climatică şi eficientă energetică stabilite la nivelul Uniunii Europene şi a statelor membre şi care are ca obiectiv principal crearea unui sistem de transport urban durabil şi modern, care să susţină dezvoltarea economică prin creşterea accesibilităţii pentru populaţie şi pentru transportul de mărfuri.
În acest sens, miercuri, 29 iunie 2016, la ora 9:30, la Sala de Şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Focşani a avut loc prima consultare publică aferentă etapei strategice a Planului De Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Municipiului Focşani.
La întâlnire au participat, dl. Cristi Valentin Misăilă, Primarul Municipiului Focşani, SC Sigma Mobility Engineering SRL, în calitate de consultant de specialitate, primarii comunelor Vânători, Milcov, Goleşti şi Câmpineanca, reprezentanţi ai companiei de Transport Public Focşani, reprezentanţi ai poliţiei locale şi municipale, ISU Vrancea, şcoli şi grădiniţe, companii de transport local şi judeţean, ONG-uri, cât şi reprezentanţi ai mass-media locale.
Planul De Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focşani are că obiectiv general planificarea mobilităţii urbane în municipiu, contribuind astfel la reducerea inechităţilor sociale legate de accesibilitate la serviciile de transport, la dezvoltarea socio-economică şi, în cele din urmă, la ridicarea nivelului general de trăi în Municipiul Focşani.
    Ca şi obiective specifice, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focşani va presupune îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii, reducerea poluării atmosferice şi fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie, îmbunătăţirea eficienţei şi rentabilităţii transportului de persoane şi mărfuri, asigurarea diferitelor opţiuni de transport tuturor cetăţenilor, astfel încât să permită accesul la destinaţii şi servicii esenţiale, cât şi creşterea atractivităţii şi calităţii mediului urban şi a peisajului urban, pentru beneficiul cetăţenilor, economiei şi societăţii în ansamblu.
Existenţa acestui document strategic condiţionează finanţarea proiectelor care vizează îmbunătăţirea mobilităţii la nivel urban prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 4.1 "Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţa de judeţ bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă", prin care se pot realiza investiţii destinate transportului public urban, al transportului electric şi nemotorizat precum şi alte investiţii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect