Consultare publica cu privire la stema municipiului...
2012-04-27 00:00:00

A N U N ŢÎn conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare, Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi proiectul de act normativ pentru cele trei variante de proiect ale stemei Municipiului Focşani în vederea însuşirii de către Consiliul Local al Municipiului Focşani.
Proiectul de act normativ a fost afişat la sediul Primăriei Municipiului Focşani şi pe site www.focsani.info.
În termen de 10 zile de la afişarea şi publicarea prezentului anunţ cei interesaţi pot trimite în scris la Primăria Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, cadastru, persoana de contact – Boznă Caliopia Claudia, propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ.
P R I M A R,
Ing. Decebal Bacinschi


S E C R E T A R,
Eduard Marian Corhană
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar