„Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 10"
2022-07-13 11:38:52

DESCRIEREA PROIECTULUI

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 10", cod SMIS 149643, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9: "Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban", Prioritatea de investiții 9.1 : "Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității", Obiectiv specific 9.1: "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate".
Valoarea totală a proiectului este de 2.503.245,46 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.862.588 lei.
Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin creșterea calității infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 10 din Municipiul Focșani, respectiv prin reabilitarea, modernizarea și dotarea acesteia.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Reabilitarea și modernizarea Grădiniței nr. 10 în scopul creării condițiilor necesare de confort, siguranță și securitate pentru toți copii din grădiniță.
2. Sporirea calității dotărilor/echipamentelor Grădiniței nr. 10 în scopul creșterii calității actului educațional.
3. Îmbunătățirea accesului la servicii de educație timpurie a unui număr de 75 preșcolari din municipiul Focșani.
4. Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzirea spațiilor Grădiniței nr. 10.
5. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane marginalizate.
Durata de implementare a proiectului este de 58 luni: respectiv de la data 01.03.2019 până la data 31.12.2023.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
- O clădire reabilitată și modernizată. Aceast rezultat va fi atins prin lucrări de intervenție la partea de arhitectură, structură, reabilitare termică a sistemului de încălzire/furnizare apă caldă , montarea unor sisteme alternative de producere a energiei, reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, etc;
- O grădiniță dotată și instrumentele necesare pentru desfășurarea actului educațional. Acest rezultat va fi atins prin activitățile de dotare a grădiniței. Dotarea de calitate conduce la îmunătățiri a pregătirii copiilor și reducerea abandonului școlar. Se va avea în vedere inclusiv instalare circuite transfer de date și internet, monitorizare video interioare, interfonie, etc;
- 75 de preșcolari (inclusiv de etnie romă) la educație. Acest rezultat va fi atins prin toate activitățile din cadrul proiectului precum și prin acțiuni de promovare în rândul părinților din ZUM Sud a importanței educației în societate;
- Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire. Acesta va fi atins prin lucrări de creștere a performanței energetice a clădirii, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/furnizare apă caldă și prin instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei;
- Un imobil refațadizat/modernizare va contribui la schimbarea imaginii zonei urbane marginalizate ZUM Sud.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la:
George Constantinescu - Manager Proiect, Tel: 0237/236000, int: 212
e-mail: constantinescu@focsani.info.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect