Anunţ public privind proiectul ,,Înființare centre de colectare prin aport voluntar în Municipiul Focșani”
2024-03-08 14:03:00

U.A.T. MUNICIPIUL FOCȘANI, titular al proiectului: ,,Înființare centre de colectare prin aport voluntar în Municipiul Focșani" - anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului (EIA) de către A.P.M. Vrancea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus - menţionat, propus a fi amplasat în mun. Focșani, T 125, P 6580, C.F. 66106, jud. Vrancea.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 800- 1630 si vineri intre orele 800- 1400, precum si la urmatoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect