Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
2022-08-26 10:06:38

 

Primăria Municipiul Focșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 64186/24.06.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ în vederea supraetajării locuințelor colective P+2E aprobate la P+3E parțial"- municipiul Focșani, str. Rarău, T. 190, P. 10352, număr cadastral 60012, pe terenul în suprafață de 395 mp.
Obiectul proiectului de act normativ îl constituie aprobarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului - Plan Urbanistic Zonal în vederea supraetajării locuințelor colective P+2E aprobate la P+3E parțial"- municipiul Focșani, str. Rarău, T. 190, P. 10352, număr cadastral 60012, pe terenul în suprafață de 395 mp. Reglementările PUZ-ului aprobat vor sta la baza obținerii autorizației de construire.
Documentația aferentă proiecului de act normativ include:
• referatul de necesitate nr. 83541/22.08.2022,
• referatul de aprobare al proiectului nr. 83570/22.08.2022,
• raportul Direcției arhitectului șef nr. 83647/22.08.2022,
• textul complet al proiectului de hotărâre,
• alte documente: cererea pentru emiterea avizului de PUZ nr. 37781/12.04.2022, avizul Arhitectului șef nr. 8/22.08.2022, certificatul de urbanism nr. 808/20.07.2022, avizul de oportunitate nr. 17/22.11.2021, certificatul de urbanism nr. 897/05.07.2021.
Documentația poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituției la www.focsani.info - secțiunea Transparență decizională și Secțiunea Monitorul Oficial Local,
• la sediul Primăriei municipiului Focșani, bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis
• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 08 septembrie 2022
 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primarie@focsani.info
 prin poștă, pe adresa Primăria municipiului Focșani, bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, județul Vrancea
 la sediul instituției, la Registratura generală, la adresa bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, de luni până joi între orele 08,00-16,00, vineri între orele 08,00-14,00.
Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de act normativ privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 64186/24.06.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ în vederea supraetajării locuințelor colective P+2E aprobate la P+3E parțial"- municipiul Focșani, str. Rarău, T. 190, P. 10352, număr cadastral 60012, pe terenul în suprafață de 395 mp.
Propunerile, sugestiie, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instiuției, la linkul www.focsani.info - Secțiunea Transparență decizională și Secțiunea Monitorul Oficial Local.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 7 octombrie 2022.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție cu următoarele date de contact: telefon 0237236000/interior 102, e-mail primarie@focsni.info, persoană de contact Dăscălescu Cristina.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect