Anunț proiecte act normativ
2022-02-10 15:58:12

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesați următoarele proiecte de act normativ:
- proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 4314/13.01.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire locuință P+1E", municipiul Focșani, extravilan, număr cadastral 59791, T. 92, P. 484/25, 484/22, 484/29, 484/24, pe terenul în suprafață de 507 mp;
- proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 4330/13.01.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire locuință P+1E", municipiul Focșani, zona Vlad Țepeș, extravilan, număr cadastral 60331, T. 92, P. 484/2, 484/1, 484/34, pe terenul în suprafață de 555 mp;
- proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 4792/14.01.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire blocuri de locuințe D+P+5E - obținere aviz de oportunitate, elaborare și aprobare PUZ" - municipiul Focșani, str. Mărășești nr. 6, număr cadastral 67793, T. 5, P. 223, pe terenul în suprafață de 6818 mp.
Proiectele de act normativ sunt afișate din data de 10 februarie 2022 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.
În perioada 14.02-28.02.2022 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 - serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact - Cristina Dăscălescu sau pe adresa de e-mail a Primăriei municipiului Focșani: primarie@focsani.info.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect