Anunț privind inițierea a două proiecte de acte normative
2022-10-13 15:27:26

 

Anunț privind inițierea a două proiecte de acte normative:
I. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 105/2022 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare.
II. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr. 276/11.10.2021, cu modificările și completările ulterioare
Proiectele de act normativ, împreună cu documentația aferentă pot fi consultate:
• pe pagina de internet a instituției la www.focsani.info - secțiunea Transparență decizională și Secțiunea Monitorul Oficial Local,
• la sediul Primăriei municipiului Focșani, bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis
• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de act normativ supuse procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 25.10.2022
 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primarie@focsani.info
 prin poștă, pe adresa Primăria municipiului Focșani, bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, județul Vrancea
 la sediul instituției, la Registratura generală, la adresa bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, de luni până joi între orele 08,00-16,00, vineri între orele 08,00-14,00.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării de întâlniri în care să se dezbată public proiectele de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 10.11.2022.

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect