Anunț privind achitarea impozitelor și taxelor locale
2024-02-06 12:08:21

 

Până la data de 31 martie 2024, pentru achitarea integrală a impozitelor și taxelor pentru clădiri, terenuri precum şi pentru impozitul pe mijloacele de transport se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoanele fizice şi de 5% pentru persoanele juridice.
Primăria Municipiului Focşani vine în sprijinul contribuabilor, astfel vă pune la dispoziţie următoarele modalităţi de plată a taxelor şi impozitelor locale:
Numerar sau prin intermediul cardului bancar la ghişeele din incinta Primăriei Municipiului Focşani.
Pe site-ul www.ghiseul.ro (Sistem Naţional Electronic de Plată Online cu cardul bancar, securizat la înalte standarde, operat de către Centrul Naţional pentru Managementul Societăţii Informaţionale), plată ce se poate vizualiza în timp real pe rolul contribuabilului.
Prin intermediul aparatelor de Selfpay (amplasate în reţelele de magazine de ratail modern, atât în Municipiul Focşani, cât şi în toată ţara).
Prin ordin de plată către conturile de trezorerie aferente Municipiului Focşani, plată care are ca timp de procesare aproximativ 3 zile lucrătoare, confirmarea acesteia făcându-se prin prelucrarea extrasului de cont.
Totodată, reamintim persoanelor fizice şi juridice care deţin în proprietate clădiri nerezidenţiale, nereevaluate în ultimii 5 ani de la data dobândirii/evaluării, că data de 31.03.2024 este termenul limită până la care se pot depune rapoartele de evaluare a clădirilor.
În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, respectiv după data de 31.03.2024, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect