Anunț public privind documentația PUZ și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ – modificarea PUZ aprobat prin HCL nr. 57/27.02.2020 prin creare acces nou” – Municipiul Focșani, Str. Lupeni nr. 9
2024-01-05 15:20:08

Primăria Municipiului Focșani anunță în mod public inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 1269/14.12.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ - Modificarea PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 57/27.02.2020 prin creare acces nou" - Municipiul Focșani, str. Lupeni nr. 9, pe terenul identificat cu numărul cadastral 56004, în suprafață de 1090 m2.
Proiectul de act normativ, împreună cu documentația aferentă, poate fi consultat:
- pe pagina de internet a instituției la www.focsani.info - secțiunea Transparență decizională și Secțiunea Monitorul Oficial Local;
- la sediul Primăriei Municipiului Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis ;
- proiectele de acte normative se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 19 ianuarie 2024:
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primarie@focsani.info
- prin poștă, pe adresa Primăria Municipiului Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, județul Vrancea
- la sediul instituției, la Registratura generală, la adresa B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis Focșani, de luni până joi între orele 08.00-16.00 și vineri între orele 08.00-14.00 .
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării de întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică.


Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect