Anunț public!!
2023-07-20 08:51:51

A.P.M.Vrancea și PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI cu sediul în Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea de încadrare a planului Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 15/31.01.2022 în vederea realizării proiectului "Optimizarea coridorului Nord-sud prin realizarea rețelei de terminale intermodale, creșterea accesibilității rețelei de transport", propus a fi amplasat în Focșani, T80, P424/1, 424/2 și T88, P435, CF 70734 și 70736, judeţul Vrancea, titular PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI în procedura de adoptare fără evaluare de mediu.
Observaţiile publicului se vor primi în scris, sub semnătură şi cu date de identificare la sediul A.P.M.Vrancea , de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect