A N U N Ţ:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI...
2010-09-09 00:00:00

A N U N Ţ:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANIcu sediul în b-dul D.Cantemir nr.1bis, organizează licitaţie publică cu strigare în data de 07 octombrie 2010, orele 11,00, la sediul organizatorului, privind inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri aparţinand domeniului public/privat al municipiului Focşani, pentru amplasare cabine telefonice publice
Durata contractului de inchiriere este de 10 ani.
Pretul de pornire la licitatie este de 60 lei/mp./an.Cererea pentru inscriere la licitatie, oferta si toate celelalte documente solicitate in caietul de sarcini impreuna cu taxele (taxa de participare la licitatie, taxa pentru caiet sarcini si taxa de garantie de 10% din valoarea chiriei aferente unui an calendaristic) vor fi depuse la sediul Primărie municipiului Focşani, până la data de 30 septembrie 2010, ora 16,00.
Documentele pentru licitaţie (caietul de sarcini) se poate procura de la CENTRUL DE COMUNICARE – serviciul Juridic, între orele 09,00 – 16,00 contra sumei de 50,00 lei începând cu data de 13 septembrie 2010. De asemenea, la Centrul de Comunicare – serviciul juridic, se vor putea consulta planurile de amplasament asa cum au fost aprobate prin hotararea consiliului local.

ŞEF SERVICIU JURIDIC
Carmen GHIUTAINTOCMIT,
Liliana GHEORGHITA


Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect