Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 264/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Focșani

2016-03-23 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului pentru ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor oprite sau staționate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare fără autorizare și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Focșani și a taxelor aferente, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 110/267/2008, modificată și completată

2016-03-23 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubritate și beneficiază de aceste servicii

2016-01-27 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare în municipiul Focșani

2016-01-27 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de autorizare a comercializării produselor și serviciilor de piață în unitățile comerciale și în sistem ambulant pe raza municipiului Focșani

2015-12-23 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind deținerea, creșterea și circulația animalelor domestice și de companie pe raza Municipiului Focșani

2015-11-09 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Focșani

2015-07-24 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 60/2009 privind aprobarea criteriilor și punctajului pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat, precum și a listei cu actele necesare pentru solicitarea unei locuințe, în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare

2015-05-20 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgență și a prestațiilor financiare excepționale familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate deosebite și a metodologiei de acordare a acestora

2015-03-27 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L.

2015-02-25 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea terenurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Focșani, transmise în folosință pe durată nedeterminată și fără plată, organizațiilor cooperației de consum și meșteșugărești și asociațiilor meșteșugărești

2015-01-21 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Focşani. Hotărârea nr.185 din 26.06.2014

2014-06-26 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.101/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din Municipiul Focsani, cu modificările ulterioare

2014-05-29 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind regulamentul de vânzare a locuințelor de tip A.N.L.

2014-04-11 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind completarea și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 95/2006 privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare situate pe raza municipiului Focsani, cu modificările şi completările ulterioare

2014-02-25 15:47:00

Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect