Şedinţa noiembrie 2018

CONVOCATOR

Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani

din 22.11.2018, ora 15,00, sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului Social, Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă

CONVOACĂ

Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în şedinţa de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani, în data de 22.11.2018, ora 15,00, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Modificarea componenţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în sensul completării cu reprezentantul Asociației Clubul Seniorilor Unirea Focșani, doamna Elena Năstase în calitate de membru.
2. Aprobarea Minutei şedinţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din data de 22.01.2018.
3. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din municipiul Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale și aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 100/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă.
8. Diverse.

 

PREŞEDINTE,
PRIMARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect