Şedinţa iunie 2017

 

CONVOCATOR

 

Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani
din 28.06.2017, ora 11,00, sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani


În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului Social, Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă

 

CONVOACĂ

 

Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în şedinţa de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani, în data de 28.06.2017, ora 11,00, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Aprobarea Minutei şedinţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din data de 26.05.2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și alegerii formei de gestiune a Serviciului public de salubrizare în municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Focşani, judeţul Vrancea şi al anexelor sale, precum şi contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației autovehiculelor ce aparțin școlilor de șoferi pe raza municipiului Focșani, pe perioada instruirii practice în vederea obținerii permisului de conducere; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă.

7. Diverse.


PREŞEDINTE,

PRIMARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

InfoConsDeșeuri electrice

Calendar

RespectConect