Şedinţă decembrie 2017

CONVOCATOR


Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani
din 27.11.2017, ora 10,00, sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani


În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului Social, Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă

 

CONVOACĂ


Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în şedinţa de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani, în data de 27.11.2017, ora 10,00, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Modificarea componenţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în sensul completării cu reprezentanții Asociației Luptătorilor, Invalizilor, Răniților și Urmașii Eroi Martiri - Decembrie 1989, domnul Toader Adrian - membru și domnul Mîndroiu V. Constantin - supleant.

2. Aprobarea Minutei şedinţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din data de 24.10.2017.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale, precum și actele necesare pentru depunerea dosarului de locuință socială

Iniţiatori: consilieri locali Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Filimon Ionuț

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă.
4. Diverse.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect