Ședința mai 2017

 

CONVOCATOR

Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani
din 26.05.2017, ora 10,00, sala mare
de şedinţe a Consiliului Local Focşani


 În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului Social, Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă

CONVOACĂ


Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în şedinţa de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani, în data de 26.05.2017, ora 10,00, cu următoarea

ORDINE DE ZI


1. Modificarea componenţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani prin înlocuirea doamnei Băncilă Dorina - supleant din partea Uniunii Asociațiilor de Proprietari cu doamna Colniceanu Antonia.

2. Aprobarea Minutei şedinţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din data de 25.04.2017.

3. Prezentarea materialului privind modul de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare "Piața Moldovei".

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 95/2015 privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgență și a prestațiilor financiare excepționale familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate deosebite și a metodologiei de acordare a acestora.

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției locale a municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local a municipiului Focșani nr. 68/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării funcționării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focșani.

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. Prezentarea Programului dedicat Zilei Internaționale a Copilului 1 Iunie 2017.

8. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă.

9. Diverse.

 


PREŞEDINTE,

PRIMARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

InfoConsDeșeuri electrice

Calendar

RespectConect