Ședință februarie 2017

 

CONVOCATOR

 

Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani
din 22.02.2017, ora 9,00, sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului Social, primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă,

CONVOACĂ

Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în şedinţa de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani, în data de 22.02.2017, ora 9.00, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 

1. Prezentarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Subcomisiei de Dialog Social constituită la nivelul Municipiului Focşani;

2. Prezentarea proiectelor de hotărâre ce vor fi discutate în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Focşani din data de 23.02.2017

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, a modalităţii de identificare a beneficiarilor şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;

 Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrăţirii Municipiului Focşani, România cu oraşul Majdanpek, Republica Serbia;

 Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru depunerea unui proiect în parteneriat cu Parohia „Sf. Ioan Botezătorul" în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa Prioritară 5 - Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

  • Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 100/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Focşani, modificată prin HCL nr. 333/2015 şi HCL nr. 395/2016;
    Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
  • Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2017, pentru repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, in conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuintei nr.114/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuţ, Lupu Cătălina, Radu Niţu

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local Focşani nr.195/30.08.2005, modificată şi completată prin Hotărârile nr.322/29.11.2005, nr.69/28.02.2006 si nr.172/15.06.2006, pentru aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii;

Iniţiator: Viceprimar, Marius Eusebiu Iorga

3. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă;

4. Diverse.

 

PREȘEDINTE,

PRIMARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI,

CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect