Ședința aprilie 2017

 

CONVOCATOR

 

Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani

din 25.04.2017, ora 14.30, sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului Social, Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă


CONVOACĂ


Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în şedinţa de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani, în data de 25.04.2017, ora 14.30, cu următoarea


ORDINE DE ZI


1. Modificarea art. 8 din Regulamentului de organizare și funcționare a Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în sensul înlocuirii Serviciului Comunicare cu Birou Relații Publice în vederea asigurării secretariatului Subcomisiei;

2. Aprobarea Minutei şedinţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din data de 22.02.2017;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 396/2016 privind reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focșani;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximal unic pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, desfășurat pe raza municipiului Focșani;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Focșani";

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 9066/08.02.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 2196 mp pentru construire bază sportivă și schimbare destinație din bazin acoperit în piscină" - generat de imobilul amplasat în extravilanul municipiului Focșani, zona Laminorului, T 88, P 449, nr. cad. 61072;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72199/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan și lotizare pentru construire cartier de locuințe și dotări complementare" Focșani, extravilan, T 15, T 16, P 43, P 44, la DJ204E;

9. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă;

10. Diverse.

 

PREŞEDINTE,

PRIMARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect